Trygdeoppgjøret 2016 – nedgang for pensjonistene i år igjen?

 

I fjor gikk pensjonistenes kjøpekraft ned som følge av underreguleringen av pensjonene med 0,75 prosent. Det skjedde for første gangen siden pensjonsreformen kom i 2011. For de som har vært pensjonister helt fra 2011 har underreguleringen de seneste fem årene medført flere prosent nedgang i kjøpekraft sammenlignet med lønnsmottakerne. Dette som en følge av underreguleringen har en akkumulerende effekt.

Ved trygdeoppgjøret 2015 undertegnet Seniorsaken drøftingsprotokollen, men la samtidig inn en protokolltilførsel der vi innstendig oppfordret regjeringen til å justere modellen for pensjonsreguleringen slik at en nedgang i kjøpekraft for pensjonistene i fremtiden blir forhindret. Arbeids- og administrasjonsminister Robert Eriksson lovet i drøftingsmøtet at regjeringen ville utarbeide en ordning som vil forhindre en gjentakelse av 2015 års trygdeoppgjør. Statsråden antydet også at en ny ordning skulle ta hensyn til 2015 års oppgjør. Statsråden gjorde imidlertid oppmerksom på at regjeringen er avhengig av å få gjennomslag i Stortinget for en eventuell ny reguleringsordning.

I møte med den nye arbeids- og sosialministeren, Anniken Hauglie, i januar 2016 bekreftet hun at departementet arbeider med en ny modell. Seniorsaken har gjennom sin paraplyorganisasjon – Seniorenes Fellesorganisasjon – bedt arbeids- og sosialministeren om et møte der også dette spørsmålet er satt på dagsorden. Seniorsaken baserer seg på at regjeringen følger opp de løftene som både tidligere arbeids- og sosialminister Eriksson og nåværende ansvarlig minister har gitt. Vi har fått forsikringer om at vi skal få departementets forslag til uttalelse i god tid før vårens trygderegulering. Vi velger å stole på det.

Seniorsaken vil ikke slippe tak i dette spørsmålet før vi har en akseptabel reguleringsmodell. Vi føler også at vi har full støtte fra alle pensjonistorganisasjoner i denne saken.