Trygdedrøftingene har blitt en vits

SVs forslag i Stortinget om å hastebehandle trygdeoppgjøret ble nedstemt.

Sv foreslo at trygdeoppgjøret skulle hastebehandles, men flertallet i Stortinget stemte imot.
Regjeringen og alle partiene på Stortinget med unntak av Frp stemte i 2009 for at trygdeoppgjøret skal skje automatisk. Trygdedrøftelsene betyr bare at pensjonistorganisasjonene blir innkalt til arbeids- og sosialministeren for å få seg forelagt noen tall for økonomien i året som har vært, og prognosene for kommende år. Organisasjonene skal ta stilling til hva den faktiske lønnsutviklingen har vært de to siste årene (det er tall som Statistisk sentralbyrå leverer), hva lønnsoppgjøret er stipulert til i revidert nasjonalbudsjett, og hva Statistisk sentralbyrå har for prognose over inflasjonen i inneværende år. Dette er tall som organisasjonene ikke har noen innflytelse over. Når så tallene er på plass, blir resultatet regnet ut ved bruk av en modell som er fastsatt ved lov. I loven er det også presisert at pensjoner under utbetaling skal justeres tilsvarende lønnsutviklingen og deretter reduseres med 0,75 prosent. Trygdedrøftelsene er altså blitt helt uinteressante for organisasjonene etter at regjeringen har demonstrert at den ikke er villig til å se på modellen. Det hele er en stor vits og kan minne om en bilbane på et tivoli der ungene vrir på rattet og tror at de styrer, men bilene går akkurat slik konstruktøren har bestemt på forhånd.
I 2017 er det valg. Til da må vi mobilisere for å få endret på denne ordningen!