SV har fått flertall for omsorgsreform

Innlegg sendt Stavanger Aftenblad

Det var med stor glede vi mottok meldingen om at SV ved Erik Fahret Zakariassen har fått gjennomslag i sitt forslag om en omsorgsreform i Hjemmetjenestene. Dette er noe vi i Seniorsaken Rogaland har arbeidet for lenge, også i gode samtaler, blant mange andre med Fahret Zakariassen. Det er også prisverdig at han selv har brukt sin sommerjobbuke i hjemmetjenestene i en bydel og sett problemene på nært hold. Ikke alle synes å ta konsekvensene av hva man ser og opplever i en slik uke. All ære til Fahret Zakariassen som lar det bli til handling.. Vi ser fram til innholdet i saken som skal legges fram for Levekårstyret først i 2017. Men hvorfor trenger det å ta så lang tid?? Og hvor lang tid skal behandlingen ta videre i ulke instanser ta? Vi mener dette haster.

Til innholdet: Helst hadde vi sett at bestiller – utfører systemet forsvant helt. De fagfolkene som nå sitter i et såkalt bestillerkontor sentralt i bydelen, foreslås samlokalisert med de som går ut til pasientene / brukerne. Det synes å være et viktig skritt i riktig retning. I hvilken grad de fortsatt blir en «stat i staten» eller blir en ressurs i det direkte arbeidet for og med pasienter og brukere, gjenstår å se. Vi håper det siste. Vi håper også at forsøket sikrer at alle pasienter eller brukere får sin ansvarlige sykepleier eller fagarbeider, alt etter behovet, og som de ser jevnlig, etter hvert kjenner og kan forholde seg til. I dag er det som kjent ikke slik. Vi er også spent på om vi nå får mindre og mer oversiktlige soner, også for at mye verdifull tid ikke fortsatt skal gå med til kjøring og sitting i bilkø.

Men nå gleder vi oss over at noe er på gang i hjemmetjenestene. Og vi håper at behandlingen i «systemet» ikke skal ta all verdens tid. Byråkratiet maler dessverre langsomt. Hvorfor må det alltid gjøre det? Kan vi vente at prøveprosjektet er i gang i løpet av 1. halvår 2017?

Seniorsaken Rogaland/Stavanger
Elsa Kristiansen, leder
Helge Gabrielsen, styremedlem