Stadig flere bruker nettbank

På fire år har andelen kunder fra 66 år og oppover som bruker nettbank, økt fra 53 prosent til 75 prosent. For mobilbank har det økt fra 9 prosent til 19 prosent. Det viser Dagligbankundersøkelsen 2016, som TNS Gallup har utført for Finans Norge. På tross av den sterke økningen er det likevel 150 000 pensjonister som kun bruker bankkontorene. En av fem over 67 år bruker utelukkende bankkontor når de skal utføre banktjenester.

– En del av disse bor nok i områder der enkeltbanker nå legger ned sine kontorer, men veldig mange i denne aldersgruppen er ikke berørt og vil kunne fortsette å bruke banken som de er vant til, sier kommunikasjonssjef Ann Håkonsen i Finans Norge.

Dagligbankundersøkelsen viser at pensjonistene skiller seg ut ved å gå hyppigere i banken for å få informasjon og rådgivning, og bruker telefonen i mindre grad enn det gjennomsnittet gjør.

– Mange pensjonister benytter seg nok fremdeles av brevgiro når de skal betale regningene sine, men vårt inntrykk er at bankene nå gjør mye for å lære de eldste kundene sine å ta i bruk både nettbank og mobilbank for regningsbetaling. Det er viktig, særlig for de som får dårligere tilgang på kontorer på grunn av nedleggelser, sier Håkonsen.

– Det er imidlertid imponerende å se hvordan veldig mange eldre har tatt i bruk spesielt nettbank, men også mobilbank de siste årene. Andelen går stadig oppover, sier Håkonsen.

Kilde: finansnorge.no