Spennende jobb for frivillig

I Seniorsaken ønsker vi å kommunisere tett med medlemmene våre. Vi trenger en person som kan være en ressurs i vårt kommunikasjons- og markedsarbeid. Stillingen tilsvarer en markedssekretær/prosjektleder i det «vanlige» arbeidslivet. Du må kunne sette av en dag per uke, og du kan i stor grad jobbe via nett.

Send inn en søknad til Christin Engelstad; info@seniorsaken.no med kopi til Britt Selig; brittselig25@gmail.com

 

Velkommen til å ta kontakt!

Med vennlig hilsen Christin