SOS-sak løst!

En dypt fortvilet mann tok kontakt på torsdag. Hans kreftsyke kone, som også har nyresvikt og brukne ribbein etter fall, skulle skrives ut av Ski sykehus på grunn av ferieavvikling på avdelingen!

Vi kontaktet Skedsmo kommune som bekreftet at de hadde overtatt ansvaret for kvinnen. Kommunen hadde besluttet å sende henne hjem med hjemmesykepleie. Men hjemme ville hun ikke ha tillgang til toalett, dusj eller sin egen seng. Ektemannen hadde bestilt rølegger for å lage toalett i 1. et. og kjøpt seng med heve- og senkefunksjon. Han vil absolutt stelle sin kone hjemme, men måtte oppleve det som forsvarlig.

Da vi kontaktet kommunen igjen, hadde de snakket med Ski sykehus som «det viste seg» hadde underkommunisert konens medisinske tilstand.  Hun ble derfor tilbudt plass på kortidsopphold i kommunen slik mannen hele tiden hadde bedt om.

Da vi spurte om ikke kommunen forsikret seg om at pasientene ble sendt hjem til en forsvarlig bolig, var svaret at folk selv velger hvordan de bor …!!!

Da vi en stund etter ringte mannen for å «gratulere», viste det seg at kommunen ikke hadde informert ham ennå! Det kom noen tårer i begge ender av tråden da vi kunne fortelle ham de gode nyhetene!

Anna Marie Vereide, som er leder i Seniorsaken Skedsmo, vil følge opp saken fremover.

Hver gang vi kan bidra til at en sak løser for et medlem i en vanskelig situasjon, oppleves jobben som ekstra betydningsfull!