Snart kan det kreves politiattest av ansatte på sykehjem og i hjemmetjenesten

Christin Engelstad i Seniorsaken tror at krav om politiattest fra ansatte på sykehjem og hjemmepleie vil gjør tilværelsen tryggere for mange eldre
Christin Engelstad i Seniorsaken tror at krav om politiattest fra ansatte på sykehjem og hjemmepleie vil gjør tilværelsen tryggere for mange eldre.
FOTO: DAG AASDALEN / NRK

Tyveri skal ikke anmerkes på politiattesten

Snart kan det kreves politiattest av ansatte på sykehjem og i hjemmetjenesten. Men tyveri og bedrageri skal ikke være med på attesten.

Publisert i NrK Østlandssendingen 9. februar 2016

Men forslaget som Helse og omsorgsdepartementet hadde på høring før jul omhandler ikke tyveri eller vinningsforbrytelser.

Forslaget innebærer at kommuner kan kreve politiattest av ansatte der det vil vises om de er straffet eller siktet i alvorlige forbrytelser som drap, seksuelle overgrep, grov vold, ran eller narkotikasaker. Krav om politiattest skal beskytte de eldre og pleietrengende fra å bli utsatt for vold.

At vinningsforbrytelser ikke blir oppført på attesten er en svakhet, mener kommunikasjonsleder i organisasjonen Seniorsaken, Christin Engelstad.

– Det er mye tyveri fra eldre mennesker. Mange handler for dem, og får med seg penger og misbruker kanskje kortet. Slike type forbrytelser bør stå i en politiattest.

I dag er det kun ansatte i pleie- og omsorgstjenesten som jobber med barn og psykisk utviklingshemmede som må levere politiattest.

Les hele artikkelen i NrK Østlandssendingen.