Sjekk om selvangivelsen stemmer!

Natt til 31. mars kan du sjekke selvangivelsen på dine sider i Altinn. Utsendelse av selvangivelse i posten starter også 31. mars.

For å være sikker på at du ikke betaler for mye skatt, må du sjekke at opplysningene i selvangivelsen er korrekte. Har du endringer, er fristen for å endre og levere selvangivelsen 30. april. Mange tror ikke de har grunn til så sjekke opplysningene i selvangivelsen, og benytter seg derfor av ordningen med stilletiende aksept der de ikke må gjøre noe.

Ifølge Skattebetalerforeningen var det bortimot 600 000 som ikke sjekket et eneste tall i selvangivelsen i fjor! Foreningen mener det kan få store, uønskede, konsekvenser å ikke sjekke selvangivelsen.

Seniorsaken frykter at mange rett og slett tror at selvangivelsen er ferdig utfylt og at det ikke er noe å hente på å sjekke. Men du kan ha rett til en rekke fradrag som ikke er fylt ut i selvangivelsen når du får den, og det er dumt å ikke ta imot penger du har krav på.

Sjekkliste for selvangivelsen

  • Sjekk at det du har fått i lønn og det du har betalt i skatt stemmer. Sammenlign summene i den årlige sammenstillingen av inntekter, fradrag og skattetrekk du får fra arbeidsgiveren din, med tallene i selvangivelsen.
  • Sjekk at det du mottar i pensjon eller uføretrygd er riktig. Oversikten får du fra NAV eller andre du eventuelt mottar pensjon eller trygd fra.
  • Sjekk at gjeld og formue som er oppgitt stemmer. Tallene henter vi fra de som du har gjeld eller formue hos.
  • Hvis det er opplysninger som ikke er med i selvangivelsen du har mottatt, må du føre de opp slik at det blir riktig. Det kan for eksempel være at du har kjøpt hus, bil, solgt aksjer eller giftet deg.
  • Sjekk at kontaktinformasjon og kontonummer stemmer.

Kilde: Skatteetaten / abcnyheter / skattebetalerforeningen