Seniorsaken Skedsmo – Årsberetning 2015

Avholdte møter 2015:

6 styremøter, hvorav et konstituerende møte etter årsmøtet.

6 åpne møter (tidligere kalt medlemsmøter)

28.01.15 Foredragsholder fra kommunen meldte dessverre forfall. Alternativet ble at Anna Marie orienterte om Seniorsaken sentralt, hvor organisasjonen Seniorsaken nå sto, og den videre planlegging for mål og konkrete tiltak.

22.04.15 Sykepleier Toril Parelius, intensivarbeider i Røde Kors Internasjonale tjeneste. Fortalte om hjelpearbeidet i krigssonene.

20.08.2015 Politisk spørretime angående eldreomsorg.  Sted: Kommunestyresalen i Skedsmo rådhus. Alle partier unntatt ett møtte. Åpent møte for alle. Bra fremmøte med stort engasjement.

23.09.15 Plansjef i Skedsmo, Torill Fagerbekk: «Skedsmo – landets mest attraktive bo og etableringskommune.” Informasjon om planlagt utbygging i Skedsmo.

21.10.15 Audhild Friberg – Seniorsakens syn på ny arvelov.

09.12.15 Julemøte Skedsmo med underholdning av Musikk og Kulturskole.

Årsmøte Seniorsaken Skedsmo avholdt 18.03.15

Vanlige årsmøtesaker.

Medlemsmøte etter avsluttet årsmøte.

 

Ledermøte, Seniorsaken sentralt.

23.-24.03.15: Representant: Leder

 

Landsmøte 27.05.15:

3 delegater og 1 observatør.

 

Medlemsantall.

Etter sentrale nedtegnelser hadde vi 509 medlemmer i desember 2015. Det er en økning på 9 medlemmer fra 2014

 

Zubarus: Opplæringskurs 26. og 27. februar (BA5).

To deltakere: leder og vara.

 

Presse. Innlegg i Romerike Blad:

28.02.2015 Dagens forskning er morgendagens behandling

”Sett fullt søkelys på demens!”

30.04.2015 De eldre går på nett.

”Livskvalitet og allemannsrett.”

10.06.2015 Kritikk møtes av nedverdigende behandling

”Hvor mye må pårørende tåle?”

10.07.2015 Kommuneøkonomien

”Lønnsfest i rådhuset – for noen.”

05.11.2015 Etter innlegg fra stortingsrepr. Tone Trøen:

Garantien som ikke er noen garanti.

”To timers verdighet for noen få.”

11.11.2015 Etter svar fra Trøen:

”Takk, Trøen – for et verdig svar”

 

Deltakelse i kommunale råd samt innspill overfor Helse – og omsorgstjenesten:
Skedsmo Eldreråd.

Seniorsaken Skedsmo fikk i 2015 en vararepresentant i kommunens Eldreråd: Håvard Jernskau.

Ved at vi har fått en representant som vara i Skedsmo Eldreråd, samt at et annet av våre styremedlemmer, Bjørg Amundsen, som via annen forening også er valgt inn i Eldrerådet, har vi nå to kontaktpersoner som skulle kunne gi ekstra gode muligheter for påvirkning og oppfølging av aktuelle saker for vår organisasjon.

 

Frivilligsentralen.

Seniorsaken Skedsmo fikk valgt inn en representant i styret ved Frivilligsentralen i 2015: Håvard Jernskau. Hermod Hay ble i tillegg valgt som vararepresentant i samme styre.

 

Lokal SOS – telefon. Støtte til pårørende.

Vi har gitt støtte og bistand ved én anledning. Pårørende ønsket støtte og fikk det. Dette ble et gjensidig positivt møte med Tjenestekontoret. Dialog og oppfølging pågår.

 

TV-aksjonen 2015

Ansvarlig for 2015: Regnskogsfondet – arbeid med å redde regnskog i nært samarbeid med menneskene som bor der.

Vi bisto med å skaffe bøssebærere, også fra egne rekker, og laget kafé for deltakerne etter innsatsen. W. B. Samson ga oss kaker, også i år med spesialdesignet kake for aksjonen. W.B. Samson er tildelt diplom for støtten de gir lokalt.

Strømmen, Lillestrøm, Skedsmokorset, Holt Vestvollen og Skjetten var rodefordelingen i vårt område. Tils. kr. 609.884,-. Rekord for Akershus med 26.mill. i år!

 

Sommertur 2015: Dagstur Oscarsborg 3.6.15

Stålende dag i strålende vær på den 350 år gamle festningsgrunnen! Da det i år var 75 år siden det skjebnesvangre tyske angrepet, 9.april 1940, ble dette et toppaktuelt besøk. Etter omvisningen ble det servert et godt måltid mat i restauranten. På hjemveien stoppet vi i vakre Drøbak. De fleste tok en tur innom ”Julehuset”. Vi hadde en begivenhetsrik tur.

 

Gjennomførte tilbud 2015

Databistand: Det er gitt personlig datahjelp til flere medlemmer

Ansvarlig: Håvard Jernskau

 

Stands:1 stand.

Stand i samarbeid med ”Kulturmix” der vi sammen med andre foreninger og lag informerte om Seniorsaken sentralt og lokalt.

 

Ikke gjennomførte tilbud i 2015.

Kjørekurs. Dette har i år vært tilbud som individuelle kjøretimer med Atle Bødtker som instruktør. Felleskurs på Hellerudsletta lot seg ikke gjøre.

Bowling: Tilbudet står ved lag da bowlingen foregår på Strømmen Storsenter.

Ingen medlemmer har deltatt eller meldt seg som deltakere til disse aktivitetene, derfor er de ikke gjennomført. Tilbudene opprettholdes.

 

Bofellesskapet.

I løpe av siste halvdel av 2015 er prosessen kommet et godt stykke lenger ved at detaljplanleggingen er påbegynt.

Første informasjonsmøtet for de interesserte på listen ble holdt 27. november med arkitekt Klaus Lange og representant Lillian Ussberg fra Bori til stede. Flere av de fremmøtte leverte ønsker om antall kvm og antall rom. Dette gir innsikt for den videre detaljplanlegging.

Med dette er målsettingen for årets planlegging av bofellesskapet oppfylt.

 

Frivillighetsprisen 2015.

Seniorsaken Skedsmo ble, sammen med 9 andre frivillige lag og personer, nominert til årets Frivillighetspris i kommunen. Begrunnet forslag ble innsendt av Skedsmo Eldreråd. Prisen gikk til ”Morgenstellet”, idealistisk gruppe som jobber med rusomsorg.

 

Godkjent på styremøtet 6.1.2016

Seniorsaken Skedsmo, den 6.1.2016

Anna Marie Vereide, styreleder.