Seniorsaken og vår paraplyorganisasjon, Seniorenes fellesorganisasjon, har vært i møte med de andre pensjonistorganisasjonene

Samtlige organisasjoner  med drøftingsrett har samordnet sine krav mot regjeringen for trygdeoppgjøret 18. og 19. mai.

I møtet redegjorte alle organisasjonene for sine synspunkter, og alle er enige om å kreve at staten sørger for at pensjonistene slipper å tape i kjøpekraft i 2016.

Norge er inne i en periode med meget lav eller ingen reallønnsøkning. For pensjonistene kan det bety nedgang i kjøpekraft flere år på rad.

Regjeringen har angitt sine prognoser for lønnsdannelse i 2016 til 2,4 prosent og en prisvekst på 2,8 prosent. Det gir pensjonistene tapt kjøpekraft på over en prosent, dersom myndighetenes regler for trygdeoppgjøret skal følges.

Pensjonistorganisasjonene er også enige om å møtes og samordne reaksjonene dersom regjeringen nekter å imøtekomme våre krav.

På vegne av Seniorsaken møtte generalsekretær Knut Chr. Høvik og Stig Klingstedt, leder av Seniorenes fellesorganisasjon og leder i Ressursgruppe jus og økonomi i Seniorsaken.