Seniorsaken – I går – idag – imorgen. Pensjonistene må på offensiven!

Innlegg i Fredrikstad Blad, Demokraten 09.12.16, Moss Avis 08.12.16, Smaalenenes Avis 05.12.16 og Moss Avis 30.12.16

Seniorsaken Østfold avholdt temamøte i Glenghuset i Sarpsborg torsdag 1. desember. Foredragsholdere denne gang var generalsekretær Knut Christian Høvik og kommunikasjonssjef Christin Engelstad i Seniorsaken.

I sitt innledende innlegg redegjorde Knut Chr. Høvik for den dialog med regjeringen som nå starter vedrørende budsjettet for 2018. Seniorsakens mål er å påvirke de prosesser som ender opp i beslutninger om forhold som vedrører pensjonistene.

Christin Engelstad fortalte om Seniorsakens tilblivelse. En rekke kjendiser med Rolv Wesenlund i spissen var opprørte over diskrimineringen eldre ble utsatt for. De stiftet Seniorsaken 1.mai 2002. De fikk enorm oppmerksomhet og snart en tilslutning på 50.000 tilhengere.

Foreningens hovedformål er å arbeide for seniorenes økonomi, å bekjempe enhver diskriminering av eldre, å øke eldres innflytelse i politikk, samfunn og yrkesliv, samt å sikre eldre gode helsetjenester og verdig omsorg. Strategien i forhold til myndighetene er å være en positiv og konstruktiv medspiller for å påvirke prosesser og beslutninger som vedrører de eldre. Dette har gitt og gir resultater! Men det er dessverre bare små trefninger man vinner. De store slagene vinner myndighetene – hver eneste gang! Slik er det fordi myndighetene alene sitter med all makt!

900.000 pensjonister i Norge skulle kunne utgjøre en motmakt som myndighetene ikke kunne ignorere. Men slik er det ikke. Massen er fragmentert, de fleste av pensjonistene deltar ikke i noen form for politisk virksomhet, bare 30% er tilsluttet en pensjonistforening, de aller fleste pensjonistforeninger har kun sosiale formål, en håndfull av de aller største pensjonistorganisasjonene har drøftingsrett med myndighetene – men ingen forhandlingsrett.

Pensjonistenes opparbeidede rettigheter er under kontinuerlig press. Ved hvert eneste budsjettoppgjør blir pensjonistene en salderingspost og må bite i seg tiltak som reduserer deres økonomi! Dette kommer til å fortsette om ikke pensjonistene og deres foreninger samordner sine interesser og står opp imot myndighetene med én stemme.

Seniorsaken er opptatt av at digitale løsninger skjer på omsorgsfull måte, slik at «ikke-digitale» eldre ikke settes utenfor. Dette gjelder en stor del av Norges befolkning. Vi opplever likevel stadig at det innføres endringer hvor det ikke tas hensyn til disse, sist er tilbaketrekning av postsendte kvitteringer for utbetaling av trygd.

SENIORSAKEN ØSTFOLD sitt neste temamøte: Glenghuset i Sarpsborg, onsdag 4. januar kl. 1200. Temaet denne gang blir demens. Åpent møte, inviter med dere venner og kjente.

SENIORSAKEN ØSTFOLD