Seniorsaken i Dagbladet Magasinet

Vi har blitt kontaktet av en journalist i Dagbladet Magasinet. De skal lage en reportasje om seniorsamliv. Hun ønsket kontakt med Thomas Bøhmer, leder i vår Ressursgruppe helse og omsorg. Journalisten hadde funnet vårt innspill til Helsedirektoratets strategi for seksuell helse i befolkningen på nettsidene våre.