Seniorer er som folk flest!

En undersøkelse gjennomført av Statens Seniorråd viser at forskjellene mellom pensjonister og yrkestakere ikke er så stor som mange «ikke-pensjonister» tror.

Stort sett oppfører seniorene seg ganske likt yngre mennesker om man ser bort fra at de ikke går på jobb i betalte stillinger hver dag. Det betyr, til tross for mange myter, at vi ikke oppholder oss mesteparten av tiden i Syden og drikker rødvin. Undersøkelsen er basert på hva pensjonistene selv har oppgitt, så man må vel regne med ganske store variasjoner.

De fleste er nok enige i at seniorene bidrar mye til verdiskapningen i samfunnet, selv om de ikke får betalt i kroner og øre. Hva gjør unge foreldre når et barn blir sykt og må være hjemme fra skolen? De ringer etter bestemor eller bestefar. Hva gjør samfunnet når en dement person trenger tilsyn og hjelp? De spør om vedkommende har en ektefelle som, med litt støtte fra kommunen, kan trå til og ta hovedbyrden av omsorgen. Dette er eksempler på all den ulønnete aktivitet som seniorer bidrar med.

Vi kunne regne opp utallige eksempler på all den verdiskapning som skjer i det stille fra seniorene, men som ikke kommer frem i offentlige statistikker. Regjeringen har også i det siste pekt på at større frivillig innsats er ønskelig, og nok blir nødvendig, for å få norsk omsorgssektor til å fungere.

Vi blir daglig fóret med at eldre mennesker er en gigantisk utgiftspost i statsbudsjettet. Den såkalte eldrebølgen fremstilles som en uunngåelig trussel for våre etterkommere. Den andre delen av regnestykket burde også synliggjøres.

Vi etterlyser derfor konkret forskning på hva seniorene bidrar med av verdiskapning i samfunnet. Dette burde være en interessant oppgave for forskningsinstitusjoner eller høyskoler/universiteter. Resultatet bør kunne brukes til å legge bedre til rette for seniorenes deltakelse i verdiskapningen også i fremtiden.