Seniorenes fellesorganisasjon fikk gjennomslag for sitt syn på politiattest for omsorgspersonale

Seniorsaken og vår paraplyorganisasjon, Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) fikk gjennomslag for sitt syn på politiattest for omsorgspersonale. Regjeringen fremmet fredag den 15. april i år et lovforslag om politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

I Sfs og  medlemsorganisasjonenes høringssvar, ble det meget tydelig understreket at politiattest må bli obligatorisk i alle kommuner. Videre påpekte de at politiattesten også må inneholde opplysninger om vinningskriminalitet i tillegg til vold og trusler.

Regjeringen har fulgt Sf og medlemsorganisasjonene fullt ut. Sf gikk ikke inn for at en anmerkning i politiattesten automatisk skal medføre yrkesforbud. Vi mente at det viktigste er at arbeidsgiverne skal være klar over hvorvidt en søker til en omsorgsstilling har en anmerkning i politiets registre, slik at de kan organisere arbeidet og føre tilsyn med sine tilsatte som sikrer pasientenes interesser. Også på dette punkt ble forslag fulgt.

Saken ligger nå i Stortinget og vi kan vente oss et endelig vedtak i løpet av forsommeren.