Seniorenes fellesorganisasjon – en viktig paraplyorganisasjon

Det var nærmest et mirakel statsminister Jens Stoltenberg utførte da pensjonsreformen ble innført i 2011. At fagorganisasjonene eller andre ikke klarte å stoppe den, var helt utrolig!

Det sa forsker Axel West Pedersen fra Samfunnsvitenskapelig institutt da han holdt foredrag om evalueringen av pensjonsreformen i representantskapsmøtet til Seniorenes fellesorganisasjon (Sf). Han uttrykte forundring over at Norge som oljenasjon med gode inntekter til statskassen fikk en slik reform innført.

Alle pensjonister kjenner reformens konsekvenser med leveladersjustering og underregulering av pensjonene. For de som var pensjonister da reformen i 2011 ble innført, er det en ren redusering av kjøpekraft for pensjonistene. For fremtidens pensjonister er det vesentlige omlegninger av pensjonssystemet som vil ramme dem hardt. De kan imidlertid påvirke pensjonsnivået sitt ved å stå lengre i arbeid, dersom de har helse og krefter for det.

– Samtidig som pensjonsreformen ble innført, ble også reglene for regulering av løpende pensjoner endret. Den er nå regulert i lov slik at det er nærmest umulig for organisasjonene å påvirke resultatet, sa West Pedersen.

I 2011 ble også skatteordningen for pensjonistene endret, noe som medførte en vesentlig skjerping for mange pensjonister. Hvor var så organisasjonene da dette ble vedtatt? Fagorganisasjonene ble utmanøvrert av regjeringen. Pensjonistorganisasjonene forsøkte nok å protestere, men problemet er at det den gang bare var én pensjonistorganisasjon, Pensjonistforbundet, som hadde tilgang til regjeringens gemakker. Vi andre var små og klarte ikke å samle oss til en felles innsats for å få stoppet reformen.

Erfaring har vist meget klart at pensjonistene blir overkjørt av bestemmende myndigheter dersom vi ikke opptrer samlet. Da Sf ble dannet i 2010, var det et forsøk på å samle de pensjonistorganisasjoner som er ubundet av politiske og fagforeningsmessige organisasjoner. Sf har hatt en trang fødsel med tre organisasjoner som stiftere – Seniorsaken, Forsvarets seniorforbund og Landslaget for offentlige pensjonister (LOP).

Senere har LOP meldt seg ut, og Avinor seniorforening har meldt seg inn. Sfs styre arbeider nå aktivt med å få flere medlemmer inn under Sfs paraply. Vi tror at det er maktpåliggende at vi blir så store og tunge som mulig for å få innflytelse over pensjonistenes situasjon.

Enhver makt må ha en motmakt i et fungerende demokrati! Veien fremover er å samle flest mulig pensjonistorganisasjoner under Sf, og at medlemsorganisasjonene rekrutterer flest mulig medlemmer. Det er først da vi har en mulighet til å påvirke eldrepolitikken.

I Norge er bortimot 70 prosent av seniorene ikke organisert i pensjonistorganisasjoner. Dette må vi gjøre noe med!

Sf har opprettet nettside – serniorenesfellesorganisasjon.no og Facebookside – @Seniorenesfellesorganisasjon der dere kan følge med på vårt arbeid.

Sammen står vi sterkere!