Samarbeid på Romerike

Denne uken besluttet ledelsen i Seniorsakens lokallag a) Eidsvoll og Hurdal og b) Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum å gå sammen i et nærmere samarbeid. I første omgang vil det «nye» lokallaget kalles Seniorsaken Øvre Romerike, og styret vil være det nyvalgte styret fra Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum. Reidar Quande som er leder i det større lokallaget, sier at dette kan bli en mulighet for Seniorsaken til å vokse ytterligere på denne delen av Romerike.