Referat fra styremøte 21.mars 2016

Tilstede: Unni Hanson, Per Hotvedt Nielsen, Scotty Stumoen (referent)
Frafall: Trygve Eklund

Forslag til saksliste ble satt til side fordi det var behov for å diskutere fremdrift for Seniorsaken Vestfold etter årsmøtet, og for å orientere Per om situasjonen per dags dato.
Per Hotvedt Nielsen har meldt interesse for å delta i styret for Seniorsaken Vestfold.

Neste møte: mandag 4. april kl 11 i Tønsberg og Nøtterøy bibliotek.