Referat fra årsmøte 9. mars 2016

Årsmøtet i Seniorsaken Vestfold ble holdt på Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek onsdag 9. mars. Regnskap og årsberetning for 2015 ble gjennomgått. Handlingsplan og budsjettforslag for 2016 ble presentert.

Jørgen Hoel og Svein Erik Ulverud trer ut av styret. Nytt interimstyret ble godkjent av årsmøtet: Scotty Stumoen, Trygve Eklund og Unni Hanson. Styret ble gitt fullmakt til å utvide seg selv hvis noen medlemmer ønsker å delta.

En representant fra Norsk Tur var til stede og diskuterte muligheter for å arrangere en reise for Seniorsaken Vestfold. Det tilbys både spennene reisemål og muligheter for et innholdsrikt program med faglig påfyll underveis.

«Mat og myter» var hovedtittelen på Trygve Eklunds foredrag under årsmøtet. Eklund er en internasjonalt anerkjent matforsker med doktorgrad og professorkompetanse i matvitenskap, og han gikk løs på noen seiglivede myter under overskriften ”Tro og viten om risikoer, tilsetningsstoffer og ernæring».

Hovedbudskapet er at nullrisiko er en umulighet, men at vi likevel kan føle oss nærmest ekstremt trygge på at maten i utviklede industriland er sunn og helsebringende. Tilsetningsstoffer bidrar til sunnhet gjennom å sikre å gi mattrygghet og matglede og dermed er helsefremmende ved å sikre holdbarhet, gi smak og aroma, gi farge, gi konsistens og sikre næringsinntak. Ulempene er bare to: Noen tilsetningsstoffer er ugreie for allergikere, men det er maten også. Den største ulempen er at stoffene kritiseres av industriskeptikerne, stort sett på rent følelsesmessig grunnlag. ”Fabrikkfaktoren” kommer til anvendelse. Og ”fabrikkfaktoren” er en betegnelse som er grei å bruke for å navngi overbevisningen om at straks mat har vært innom en fabrikk, så blir den farlig – selv om det er akkurat de samme prosesser som vi bruker hjemme i kjøkkenet.

Ernæringsrådene som gis av en rekke lands myndigheter, har sin egen historie. Eklund mener at det her har utviklet seg et meningsmonopol hvor de som tviler på at mettet fett er en stor risikofaktor for hjertesykdommer, er blitt systematisk skjøvet til side. Men i de siste årene er det blitt tydelig at denne saken har flere sider, og at det er dårlig vitenskapelig dekning for påstanden om at mettet fett er årsak til hjerteproblemer, og at vi derfor alle bør spise mer umettet fett. Men en relativt ny og omfattende gjennomgang av vitenskapelig litteratur i 2010 viste at det ikke foreligger noe signifikant bevismateriale for å hevde at mettet fett i kosten gir økt risiko for hjertesykdommer. Dette passer ikke så godt sammen med norske kostholdsråd om å unngå mettet fett og spise mer umettet. Så man må velge hvem man vil tro på.

Referent: Svein Erik Ulverud, Trygve Eklund