Protokoll fra styremøte 27.06.16

Møtested. Tønsberg Bibliotek

Til stede: Per, Unni, Roald og Solveig.

Forfall: Trygve og Scotty

Sak 115/16 Godkjenne dagsorden

Godkjent

Sak 116/16 Godkjenne referat fra forrige møte

Godkjent

 

Sak 117/16 Økonomi

Per har ikke fått noen tilgang til kontoen for Seniorsaken Vestfold enda. Han purrer opp, for vi må ha i gang Seniorsaken Vestfold.

 

Sak 118/16 Evaluering av møte med BA5

Hadde besøk fra BA5 og fikk en del viktig informasjon om Seniorsaken. Veldig nyttig møte

 

Sak 119/16 Medlemspleie

Scotty fortsetter med bursdagshilsen til hun flytter til Oslo. Regner med vi er mer oppgående etter ferien

 

Sak 120/16 Eldredagen 1. Oktober 2016

Vi vil kontakte eldrerådet i fylket før eldredagen. Unni vil gjør det. Vi må ut der det er folk for å fortelle at vi er i gang igjen.

 

Sak 121/16 Heders senioren, Vestfold 2016

Vi bør finne noen kriterier for heders senioren og deretter muligheter for å innstille.

 

Sak 122/16 Hjemmesiden vår

Vi vil ha et fast innslag på innkallingen vår om hva vi vil når det gjelder vår hjemmeside og FB-siden vår.

 

Sak 123/16 Eventuelt

Det ble mye diskusjoner om hvordan vi kan fortelle om at Seniorsaken er i gang igjen. FB mener vi er et av de rette mediene for det. Vi diskuterte også hvordan vi kan få det til.

Unni skal ta kontakt med Øyene når det gjelder Seniorsaken. Journalisten der var interessert i å skrive om oss, da hun kjente til Seniorsaken fra før. Vi ble enig om å vente til etter ferien før vi tar kontakt. Vi må ta Øyene først før Tønsbergsblad , da de er så store og fort kan kjøre over de små avisene.

Vi vil ta kontakt med personer i kommunene og i fylket som kan hjelpe oss med temaer til medlemskvelder.

Strategien videre vil vi vente med å legge til vi får høre om Marvin Wiseths første møte med Seniorsaken. Vi etterlyser Audhilds Frebergs høring til Stortinget. Forslag til FB neste gang. Per skal lage blogg. Hvem har Seniorkanalen? Synlighet er et alfa og omega. Seniorsaken Vestfold ønsker tur til Seniorsaken Østfold i forbindelse temakveld 1.september hvor tema er svindel mot eldre.