Protokoll fra styremøte 06.06.16

Møtested. Tønsberg Bibliotek

Til stede: Scotty, Per og Solveig, Unni.

Forfall: Trygve

Møtestart: 13:00
Behandling og Dagsorden
Sak nr./ År Tittel
106/16 Godkjenne referat fra siste møte

Referatet godkjent – sendes til Britt.


107/16 Økonomi (Per)

Adgang til konto/Seniorsaken Vestfold taes opp md Roar og Christin

 

108/16 Medlemspleie ( Per og Scotty )

Per har utarbeidet et flott forslag til bursdagskort til medlemmene. Østfold legger bursdagshilsener ut på nettsidene deres.

Scotty fortsetter å sende bursdagshilsener med sms/email.

Medlemmenes respons til Zubarusmeldinger går til administrasjonen sentralt/Eva – de bør kommer til oss i Vestfold. Taes opp med Roar og Christin.

Solveig, Per og Unni hører med Odd om opplæring i Zubarus.

Punktene om medlemspleie og rekruttering fra Landsmøtepapirene bør gjennomgåes på neste møte.

 

 109/16 Møte med Roar og Christin 13. Juni – forslag til innhold ( Scotty )

Høsten 2016: Medlemsmøter sammen med Seniorenes Fellesforbund, Avinor og Forsvaret + eventuelt.

Pensjonistforbundet i Vestfold Nord, Midt og Sør angående valget 2017.

Hvilke saker ønsker vi fokus på fra våre politikere i 2017?

Høsten 2017: Felles medlemsmøter med invitasjon til politikerne.

Spørsmål vi ønsker svar på, sendes i forveien til Christin.

Anbefaler at vi sender endelig forslag til møte 13. Juni til Roar og Christin i forveien.

Muligheter for et felles møte med andre pensjonistgrupper tas opp til høsten.

Solveig sender forslag til sakslisten for mandag 13.06 til Roar og Christin.

Unni skriver forslag med informasjon om Seniorsaken Vestfold til neste møte –> sendes til avisene.

 

110/16 Matglede-prosjektet – innspill fra Danmark ( Scotty )

Dansk prosjektet: http://modensomhet.dk

Kontaktperson: asa@kbkloh.dk

Styret ønsker å satse på «matlglede» hos eldre på sykehjem fremfor hjemboende eldre.

Unni sender en artikel fra Tønsberg Blad angående dette tema til Britt –> legges på nettsidene for Seniorsaken Vestfold.

 

111/16 Årshjul

Solveig har startet arbeid med et årshjul. Per og Scotty sender tilleggspoeng til Solveig.

Det blir styremøte siste mandag i måneden fra og med mandag 29. august.

Temamøter/medlemsmøter blir mandager etter styremøte kl. 13-15 fra og med september.

 

112/16 Refleksjoner fra Landsmøtet.

Solveig ble veldig imponert over Paulus sykehjem.

Spennende å følge Selvaags møter med Seniorsaken angående seniorboliger.

 

113/16 Sponsing

Scotty tar kontakt med Marinemusikken/Horten angående muligheter for sponsing.

 

114/16 Eventuelt

Organisasjon opp å gå.

Grasrotandel

Hjemmeside

Zubarus

Kasserer må opp å gå.

 

Solveig kommer til å prioritere oppbygging av organisasjonen i Vestfold.

Scotty hører med Trygve/nestleder om han ønsker å forsette i styret siden Solveig vil ha behov for en aktiv nestleder.