Protokoll fra møte 23.05.16

Møtested: Tønsberg Bibliotek
Tilstede:  Scotty, Per og Solveig.
Forfall:    Trygve og Unni

 

Behandling og Dagsorden

Sak nr./ År  Tittel

96/16          Godkjenne referat
                   Godkjent

 97/16         Økonomi (Per)

Skal vi fortsette med bursdagshilsner med sms? (Scotty)
Ja, vi ønsker å prioritere medlemspleie med brev og sms – feks. sms til vanlige bursdager, brev til de som blir 70/75/80/85+. Blomster til noen. Per lager brev til medlemmene som fyller år.

98/16          Pers brev til medlemmene
Som et forslag bør vårt medlemsbrev sendes ut til våre medlemmer i Vestfold forut for medlemsmøtet. Vi vil også sende sms til våre medlemmer for å få tak i E-posten til de som har. Vi ønsker å åpne vår egen FB side for Vestfold.

99/16          Besøk fra Roar og Christin
Mandag 13 juni kl 13:00 får vi besøk fra BA 5.

Legge frem forslag til lokale medlemsmøter og hvor mange i løpet av et år. Mulighet for å bokke Tønsberg Bibliotek i god tid.

100/16        Trygves «matglede» prosjekt
Utsettes til Trygve kan komme. Scotty undersøker alternativer til mat på institusjon.

Nye saker:

101/16       Valg av nye leder
Solveig ble enstemmig valgt som ny leder av Seniorsaken Vestfold

102/16        Fremdrift/Årshjul

Vi ønsker å lage en aktivitetsplan, eller Årshjul. Da blir det lettere å se hva slags aktiviteter vi har, og hvordan de kan prioriteres.

103/16         Zubarus
Scotty viste oss hvordan vi kommer inn på Zubarus – medlemsregisteret vårt.

104/16          Landsmøte: avtaler osv.
Vi ser det blir forandring på gjeldene regler på landsmøtet. Per, Scotty og Solveig reiser for Seniorsaken Vestfold. Solveig kjører bil sammen med Per. Scotty reiser fra Oslo.

105/16          Eventuelt

1) Den 31.mai kommer Audhild til Tønsberg Bibliotek og snakker om den nye arveloven. Per tar med sin PC og fremviser til møtet med Audhild.

2) Per sjekker om mulighet for sponsing av Sparebank Øst, feks. for blomster til store bursdager.

3) Har vi interesse av å tilknytte oss flere sponsorer i tillegg til Noretur?