Pårørendeopprør. Skal vi få en lokal avdeling av Seniorsaken i Nordfylket?

Innlegg i Stavanger Aftenblad uke 42-2016

Utstrakt bruk av dobbeltrom i sykehjem i Haugesund og flere omkringliggende kommuner har fått folk til å reise seg. Dette er uverdig eldreomsorg. Det samsvarer dårlig med Verdighetsgarantien som ble vedtatt av forrige regjering og underskrevet på nytt av nåværende regjering. Myndighetene gjemmer seg bak  Pasientrettighetsloven, som også gjelder pasienter i sykehjem, så langt vi har forstått. Den sier ikke noe om rett til eget rom. Men er det verdig? Vi mener det uverdig at kommunene skal spare penger på å la eldre syke mennesker, kanskje i sluttfasen av livet, bo på et dobbeltrom med fremmede mennesker.

Pårørende i Haugesund har reist seg. For å få ryggdekning og styrke fra Seniorsakens sentrale organer og fagpersoner i Seniorsakens sentrale sekretariat, satser vi nå på å få etablert en virkekraftig lokal avdeling av Seniorsaken i Nord Rogaland. I Sørfylket har Seniorsaken Rogaland, både i Stavanger og Sandnes, løpende kontakt med sine politikere i mange typer saker. Å våke over eldreomsorgen og å gå i dialog med kommunene om saker for dette viktige området, er sentralt. I Hordaland har Seniorsaken nylig arbeidet med hell om samme problem som bl.a. Haugesund sliter med. Det vil si økende bruk av dobbeltrom i sykehjem til stor fortvilelse både for eldre, syke mennesker og for deres pårørende.

Det blir derfor et åpent møte på Thon Hotel Saga i Haugesund den 10. november (kl 12.00 -16) der etablering av en lokal avdeling av Seniorsaken Rogaland også er en sentral sak. Men, vi vil også tilby et svært interessant og nyttig foredrag om den pågående revisjonen av arveloven. Advokat Audhild Freberg Iversen vil ta for seg viktige spørsmål når det gjelder arveloven. Arv i samboerskap som er lite eller ikke i det hele tatt dekket i den nåværende loven, er sentralt. Odd Gunnar Olsen fra Ressursgruppen for Lokallag, vil hjelpe oss i arbeidet med å få etablert et lokallag i Nordfylket. Selvsagt vil også status i dobbeltromsaken og veien videre der, være sentralt. Se også annonse i Haugesunds avis i dag eller en av de første dagene i uken.

Elsa Kristiansen
Leder Seniorsaken Rogaland