På besøk hos NAV Hjelpemiddelsentral

Hjelpemiddelsentralene utgjør en viktig, men ikke så godt kjent del av NAVs virksomhet. Det finnes en sentral i hvert fylke. Hovedoppgaven er å formidle, informere og veilede i forhold til hjelpemidler og muligheter for tilrettelegging som kan løse funksjonshemmedes problemer.

Så mye som 70 prosent av hjelpemidlene som formidles, går til brukere over 80 år.

Nylig var representanter for Seniorsaken på besøk hos NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold. Den har lokaler på Borgeskogen i Stokke og arbeider med et bredt spekter av produkter. Det være seg hjelpemidler for:

  • personlig stell og beskyttelse
  • innredning og tilpasning av boliger og andre lokaler
  • utstyr brukt til å se, høre, lese, skrive
  • og mange andre typer hjelpemidler for brukere med begrensninger

Alle kommuner har samarbeidsavtale med Hjelpemiddelsentralen i fylket og har kontaktpersoner som kan hjelpe brukerne til rette.

Hjelpemiddelsentralen anbefaler å kontakte ergo-/fysioterapeut i kommunen når det er behov for hjelpemidler. Der kan man også få hjelp til å fylle ut søknader.

Hjelpemidlene gjør livet lettere for brukerne, ikke minst når det gjelder muligheter til å delta og kommunisere.

Riktig og godt tilpasset utstyr bidrar til at folk kan bo lenger hjemme i egen bolig og til at brukere med begrensninger kan delta lenger i arbeid, enn de ellers kunne ha gjort.

Til venstre: Natalia Halle fra Hjelpemiddelsentralen viser moderne hjelpemidler til Eva Dahl fra Eldrerådet i Tønsberg. Til høyre: Trygve Eklund og Scotty Stumoen fra Seniorsaken Vestfold.