P4

Helt på tampen av uke 15 ringte P4 for å få en kommentar på dagens pressemelding om at regjeringen skal lovfeste retten til sykehjemsplass. Seniorsaken har kjempet for dette lenge. Men det er en hake. Forslaget åpner for et alternativ til sykehjem, nemlig tilsvarende bolig. Hva slags bolig er tilsvarende bolig uten å være sykehjem? Før jul 2015 sendte vi inn en høring med spørsmål om å få tilsvarende bolig definert. Og ikke minst konsekvensene av dette alternativet. Vi mener at det vil innebære at alle kostnader som ikke er knyttet til medisinsk behandling, blir veltet over på brukeren. Høringen vi har levert om dette, ligger på hjemmesiden.
Hadde det ikke vært på direkten, skulle Audhild fått mikrofonen. Dette er hennes spesialområde.