Onsøyheimen

Innlegg i Fredrikstad Blad 13.05.16

 Løpet er kjørt for sykehjemmet! – Hvor lenge skal et offentlig bygg vare?

«Skandalen med sykehjemsplasser på Onsøyheimen i Fredrikstad ser ikke ut til å ha noen ende» skrev Fredrikstad Blad i oktober i fjor. Nå ser det ut til at den har fått nettopp det. Det synes klart at Onsøyheimen ikke blir rehabilitert med tanke på videre sykehjemsdrift. Skjebnen til sykehjemmet kan bli tilpassing til eventuell annen virksomhet, eller at det blir revet.

Det var meningen at Onsøyheimen skulle rehabiliteres. Det ble beregnet 60 mill. kroner til formålet. Sykehjemmet ble i juni 2015 tømt for nær 70 beboere som sammen med sykehjemmets ansatte ble flyttet til det nye sykehjemmet på Østsiden. Meningen var at de skulle flyttes tilbake etter at Onsøyheimen var rehabilitert!

Etter en høyst uryddig prosess synes det nå klart at Onsøyheimen ikke blir rehabilitert. Det blir for dyrt å bringe sykehjemmet opp til 2016 standard – det er både økonomiske og tekniske realiteter å forholde seg til. Dette innebærer at den nettoøkning i antall sykehjemsplasser i kommunen som det nye sykehjemmet på Østsiden skulle gi, bortfaller!

Folk forstår at kommunen må forholde seg til økonomiske og tekniske realiteter. Men det de ikke forstår, er hvorfor det ikke skulle gå an å sette Onsøyheimen i en slik stand at den kunne brukes midlertidig selv om 2016 standard ikke imøtekommes. Bygget er ikke avsindig gammelt, den eldste delen er 47 år, den yngste ikke mer enn 18. En del av bygget har i de senere år gjennomgått en grundig rehabilitering. At ikke en gang den nyeste delen skulle kunne brukes, oppleves av de fleste som uforståelig.

I kommunen er det flere andre eldre sykehjem som ikke holder 2016 standard. Skal de også rives – eller ?

Og så et annet spørsmål som er relevant for saken. Hvor lenge skal et offentlig bygg vare?

Det er lett å se konturene av en realitet. Det avsettes ikke nok midler til vedlikehold. Dette resulterer i forsømmelser. Vedlikeholdsetterslepet blir etter hvert så stort og kostnadskrevende at rivning blir en nærliggende mulighet. Det er eksempel på skoler som blir revet selv om de ikke er mer enn 40 år. Det samme kan nå bli skjebnen til Onsøyheimen. Det er sikkert mulig å hevde at følgende sammenligning ikke er helt relevant, men likevel tenk over dette:

-Trara skole, bygget i 1911, 105 år gammelt, fortsatt i full drift som skole                                                                

-St. Croix skole, bygget i 1875, 141 år gammelt, i full drift som kultursenter                                                               

 –Cicignon skole, bygget i 1865, 151 år gammelt, fortsatt i full drift som skole

Er det noen kunnskaper og ferdigheter vi har mistet underveis?

Seniorsaken Østfold
Finn Åsmund Johnsbråten
leder