Om Høyre i Aftenposten

I Aftenposten 08.04.16 kommenterer vi et forslag som skal fremmes av Høyres omsorgsutvalg på partiets landsmøte i helgen. Forslaget handler blant annet om å slå sammen hjemmehjelp og hjemmesykepleie til en avdeling og etablere små team rundt hver enkelt klient. Det legges også opp til at teamene, pasientens fastlege og kommunens øvrige tjenester skal samarbeide.
I vår kommentar sier vi blant annet;
Mindre team som er organisert rundt færre personer, er selvfølgelig riktig vei å gå. Alt annet må være både dyrt og upraktisk, og ikke minst oppleves som veldig utrygt for brukeren.
Når forslaget innebærer at fastlegen skal få bidra i behandlingen av sin pasient, er det bare en ting å si; det skulle bare mangle!