Nr. 17 2016: Trenger vi egentlig seniorordninger? | Civita

Kilde: Nr. 17 2016: Trenger vi egentlig seniorordninger? | Civita

Trenger vi egentlig seniorordninger?

Når man har knappe ressurser, bør velferdsordninger rettes inn mot de som trenger det mest. Friske seniorer er ikke en spesielt trengende gruppe. De er trolig den sosioøkonomiske gruppen som har det best økonomisk sett.

De aldersbetingede ordningene kan ha hatt en funksjon for 30 år siden, men fremstår i dag som overlevninger.

Les mer og bli med i debatten på Facebook siden vår.

Les hele artikkelen til civita.no