Nord Rogaland

Det er opprør i Haugesund. Grunn: Sykehjemmene flytter flere og flere eldre fra enerom til dobbeltrom. Det gjelder både fast plass og korttidsplass. Pårørende fortviler. Sammen med representanter for pårørendegruppen arbeider vi med å få på plass et møte med politikere og andre aktuelle representanter fra kommunen, fylkesmannen som klageinstans og pasientombudet. Økende bruk av dobbeltrom (det vil ofte si: plass til to på et opprinnelig enmannsrom) rapporteres også fra omkringliggende kommuner i Nord Rogaland.

Seniorsaken Rogaland
Elsa Kristiansen, leder