Medlemsbrev februar 2016

Kjære medlemmer

Så er vi kommet til 2016 og årets første medlemsbrev. Siden forrige brev i november 2015 har det skjedd flere positive ting for vår organisasjon. Dere finner mér om det litt lenger ned i dette brevet.

 Allerede innledningsvis minner vi om vårt neste medlemsmøte som finner sted 11. februar klokken 18:00 på Schafteløkken.  Tema er den nye Arveloven. Noter datoen og les mer om det på side 2.

En gledelig nyhet er at vi nå har fått underskrevet avtalen med Friskis&Svettis. Så nå er det knapt nok noen unnskyldning til å ikke holde seg i form, enten du er i god form fra før eller ikke. Å være i form henger nøye sammen med en god helse.

Les mér om dette nedenfor.

Hvordan vår organisasjon fungerer:

Seniorsakens sekretariat (Seniorsaken sentralt)

Seniorsaken har fire hovedfokusområder: Disse har vi behandlet tidligere i våre medlemsbrev:

– Helse og omsorg, Seniorøkonomi, Senior og arbeid, Seniorboliger.

Som lokallag kan vi naturlig nok ikke håndtere hverken «lobbyarbeid», skatterådgivning eller seniorboligprosjekter. Til det har vi en profesjonell administrasjon som fokuserer på lover, rammebetingelser, juridisk og annet arbeid som krever spisskompetanse. Har du konkrete problemstillinger du ønsker å drøfte – ring 22 12 18 90.

I tillegg til de myndighetsfokuserte oppgavene har vi et par personer som forsøker å informere oss i lokallagene om hva som skjer. Det er viktig for at lokallagene skal kunne velge sine aktiveter på en måte som harmonerer og bygger opp under de vedtatte hovedområdene til Seniorsaken.

Sentralt går det også ut direkte informasjon i form av medlemsbrev til alle medlemmene.

 

Seniorsaken Frogner

Vi er i ferd med å bli del av et nytt fylkeslag som heter Seniorsaken Oslo. Det betyr at vi da blir en krets i denne fylkesorganisasjonen. Den får sitt eget budsjett, og vi igjen får en andel av de pengene. De brukes til våre egne aktiviteter – i hovedsak medlemsmøter og distribusjon av skriftlig materiell. Rent praktisk vil vi kjøre våre møter som før, med to til tre møter i halvåret og med et foredrag og hyggelig bevertning. Vi serverer gjerne litt vin eller annen drikke og litt å spise. Disse møtene koster normalt ikke noe for medlemmene.

Møter i Seniorsaken Frogner

Vi oppfordrer dere til å komme på våre medlemsmøter. De er både opplysende og hyggelige. Vi opplever at de som har kommet – gjerne kommer igjen. Det tenker vi er en god attest for at de liker seg. Og husk: vi er svært fornøyde om dere bringer med dere venner og bekjente også.

Frem til nå har har vi hatt ca. 20 som har kommet til møtene. Vi mener det ikke er helt der vi bør være med tanke på at vi har ca. 500 medlemmer. I Østfold – som er en mindre organsisasjon enn vår, kommer det ofte 100-150 personer til møtene. De har også fått til mye – fra lokallaget i forhold til fylkeskommunen og kommunene i Østfold.

Når dere ser på møtekalenderen nedenfor, vil dere se at innledningene faller godt innenfor Seniorsakens kjerneområder.

Møtekalenderen:

1) Medlemsmøte torsdag 11. februar 2016

Advokat Audhild Freberg Iversen er en av våre mest populære advokater. Hun vil holde en innledning om «Arv – er det noe å snakke om da?».   Audhild er en meget erfaren advokat som har rukket å hjelpe en rekke av våre medlemmer med til dels vanskelige juridiske og økonomiske problemstillinger. Audhild sitter også i Seniorsakens ressursgruppe Juss og Økonomi. At Audhild er populær, kan det ikke herske tvil om. Hun har holdt en rekke foredrag om blant annet denne dagens tema, og det har vært fulle hus fra Østfold i Sør Øst til Stavanger i sørvest til Midt-Norge og Nord-Norge.

Audhild vil gjerne at dere kommer med spørsmål og synspunkter. Fortell hva dere mener «Rett fra lever’n»

Vi serverer som vanlig «god drikke» – og litt å bite i. Gratis adgang.

Til slutt nevner vi at Audhild har trukket mér enn fulle hus når hun har holdt sine innlegg!!!. Problemstillingene hun forteller om, er meget relevante for mange av våre medlemmer.

 

2) Medlemsmøte onsdag 20. april 2016

Bydelsdirektøren i Frogner – Kari Andreassen.  Hennes innledning vil være «Hvorfor har vi en bydel, og hva gjør bydelen for oss som bor der?» Hun regnes for å være en av de aller beste lederne av en bydel, og vi som sitter i Seniorsaken Frogners styre, gleder oss til å møte og høre henne.

Hør hva hun har å si, og fortell hva dere mener!! «Rett fra lever’n!» Dette bør bli et møte der vi virkelig kan få sagt fra.

Også her blir det «god drikke» – og litt å bite i.

 

3) Stormøte på Diakonhjemmet: onsdag 25. august 2016.

Møtet er et fellesmøte med lokallagene på Ullern, Vestre Aker og Frogner.

Det vellykkede møtet med politikere før siste kommunevalg vil bli gjentatt, og denne gangen med spørsmål om hva de har oppnådd siden møtet i 2015. Vi vil også fortelle hva de «lovet» de ville få igjennom den gang.

Fra Seniorsaken Frogner vil vi forsøke å få tid nok til at våre medlemmer kan komme med sine ønsker og kommentarer: «Rett fra lever’n»

Dere vil få nærmere skriftlig informasjon om hvem som kommer til å delta av politikere – når tiden nærmer seg. Men, for all del: Sett av datoen.

 

4) Årsmøte i Seniorsaken Frogner

Årsmøtet vil bli avholdt i forkant av medlemsmøtet den 20 april 2016. Det er litt senere på våren enn hva som er vanlig, men det henger sammen med påsken, og at flere av styremedlemmene ikke er tilstede i mars. Altså rent praktiske årsaker. En egen innkalling vil bli sendt ut i form av e-mail til dere som har det – og til dere andre enten som nytt medlemsbrev eller iallefall som en SMS. Det ville være hyggelig om noen av dere også fant å ville komme til vårt årsmøte. Det er en god anledning til å møte hele styret og til å komme med innspill til oss.

Dersom dere ikke ønsker å delta på årsmøtet, er det fullt mulig. Da kan dere komme direkte til medlemsmøtet der bydelsdirektør Kari Andreassen kommer. Det er fortsatt for altfor mange som ikke vet hvilke tjenester bydelen faktisk kan tilby, og hva slags rettigheter du har. Rettigheter er noe vi ikke til daglig tenker på, men de eksisterer – og de kan du få nærmere opplysninger om….

 

Seniorsaken Frogner – noen oppdateringer:

Medlemsstatus:

Frogner har pr. idag ca. 500 medlemmer. Det er en liten økning i forhold til i desember. Normalt er dette en måned med nedgang – så vi er jo fornøyd med at vi holder stand. Som nevnt har vårt lokallag en atypisk medlemsprofil i forhold til resten av organisasjonen i den forstand at gjennomsnittsalderen er høyere enn for andre foreninger. Hva det kommer av, vet vi ikke, men kanskje vi bor i et område av landet der folk rett og slett blir eldre enn andre steder?

 

For Seniorsaken generelt er det en positiv utvikling med flere hundre nye medlemmer i både september, oktober og november.

 

Seniorsaken Frogner ønsker fortsatt flere medlemmer. Skriv eller ring til Seniorsaken på telefon 2212 18 90 eller til styremedlemmene. Se aller sist i dette medlemsbrevet for kontaktdata. Kom med navn og adresse mv. Vi ordner resten.

 

Avtalen med Friskis&Svettis.

Seniorsaken Frogner inngikk treningsavtalen med Friskis og Svettis. Det jubler vil litt for. Vi tror at Friskis&Svettis har den riktige profilen for våre medlemmer, og nå klipper vi litt fra forrige medlemsbrev:

Friskis&Svettis er et idrettslag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund. Vi gleder oss over at vi som «godt voksne» har funnet et tilbud som er tilpasset og relevant – og som gjør det meningsfylt å være medlemmer i Norges Idrettsforbund.

Vi vet at hver og en av dere som kommer til Friskis&Svettis vil, oppleve et godt miljø for trening og en skikkelig strekk på kroppen. Med andre ord: bedre velvære.   Vi minner om hvor viktig det er å passe på at kroppen fungerer. God kondisjon gjør livet bedre. Behovet øker med alderen. Helse er helt sentralt i Seniorsakens satsningsområder. Litt trening forhindrer fysisk forfall og gir utrolig velvære.

Ring til Friskis&Svettis og spør om å få være med på en prøvetime eller to. Det er helt gratis og uforpliktende. Telefonnummeret er: 22 83 94 40.

Ett av våre medlemmer er Mette Bruusgaard (71). Hun har meldt seg inn i Friskis&Svettis som følge av vår nye avtale. Vi har spurt henne om hva hun synes, og hvorfor hun ikke har valgt en av de kommersielle aktørene som SATS/Elixia. Her er hva hun fortalte:

Friskis&Svettis er en idrettsorganisasjon som har tilbud til alle aldersgrupper. Selv har jeg erfaring fra de tilbudene som henvender seg til seniorer.

Friskis&Svettis har et hyggelig miljø med mange kurs som er tilpasset meg og min aldersgruppe. Disse kursene har hatt veldig god oppslutning. Alle de instruktørene jeg har vært borti, har vært profesjonelle, men fremstår samtidig som vanlige mennesker. Alle sammen har vært positive og ujålete. Det betyr at det ikke er stort fokus på bekledning og utseende.

Kursene består av «sunn gymnastikk » og er ikke motepreget, og er spesielt tilrettelagt for en aldersgruppe som ensidig vektlegger fysisk utseende. Musikken som ledsager gymnastikken, er også av en type som jeg hygger meg med, og ikke moderne teknorytmer.

Det må sies at det er en enklere standard enn hva man ofte finner på kommersielle sentre, men det holder i lange baner. Dette er et idrettslag, og det er det jeg finner tiltrekkende.

Bortsett fra dette synes jeg tilbudene er flere og mer varierte enn hos de kommersielle aktørene. For den samme prisen kan jeg gå i hele åpningstiden som fullverdig medlem og ikke som et begrenset seniormedlem i de kommersielle selskapene.

Friskis&Svettis tilbyr også andre aktiviteter dersom man ønsker å involvere seg sosialt. Dette omfatter blant annet treningsopphold i Polen og tilbud om skiturer for seniorer som er tilpasset alderen.

 

Flere ønskes til styret

Som dere sikkert forstår, er det mange ting som venter på å bli gjort – og som vi ikke overkommer med de frivillige som har stilt tid til disposisjon. Vi er derfor på jakt etter flere som kan tenke seg å være med på å jobbe litt idealistisk for andre som grubler på hva det innebærer å bli eldre, eller som faktisk er blitt det. Det er mange som trenger både bistand og kompetanse.

Vitsen med det hele – slik vi ser det – er å jobbe sammen og på en måte som ikke beslaglegger eller sluker en helt. Det er et selvstendig kriterium. Hvis du kan bidra med noe du liker å gjøre, ja da vil vi forsøke å finne aktiviteter som passer til deg.

Om du tar utfordringen og blir med i et utvalg eller i et styre, kan vi love både litt arbeid og mye hygge. Vi som holder på sammen, har det både gøy og hyggelig sammen.

Styret vårt består nå av 5 personer, og vi ser gjerne at vi blir inntil 7. De nåværende medlemmene synes det er fint å jobbe litt sammen lokalt her i Seniorsaken Frogner.

 

Hjelp til litt praktisk arbeide ifm medlemsmøter

Det vi ber om, er litt praktisk hjelp: litt pynting av bord, tilrettelegging av service og litt rydding og oppvask etter møtene. Det er ikke selve oppvasken som tar mest tid, til det har vi en superrask maskin. Det hele tar ikke mér enn 10-15 minutter før og etter møtet.

 

Informasjon fra Seniorsakens sekretariat:

– Tidligere eldrebyråd, Aud Kvalbein (Krf), har stilt seg til tjeneste for Seniorsaken. Hennes erfaring som ansvarlig for eldrepolitikken i Oslo er meget verdifull i vårt arbeid med en verdig og omsorgsfull alderdom i hovedstaden.

– Visste du at Seniorsaken samarbeider med organisasjonen Telefonkontakt for eldre og uføre? De arbeider mot isolasjon og ensomhet ved å formidle telefonvenner som ringer ca. 20 minutter en gang i uken. Hver telefonvenn har ukentlig kontakt med sin faste bruker. Tilbudet er gratis, landsdekkende og har eksistert siden 1971. Telefonkontakt er ikke en krisetelefon, men en ”trivsel/trygghets”-telefon for folk med lite sosialt nettverk.

Det er Oslo kommune og Helsedirektoratet som er med på å finansiere dette viktige arbeidet. Ring til Seniorsaken på telefon 2212 18 90 for nærmere beskjed.

– Seniorsaken har i mange år arbeidet for at seniorer ikke skal diskrimineres på grunn av lovfestede aldersgrenser. Seniorer lever lenger og har aldri vært friskere. Osloeconomics har utarbeidet en rapport der det anbefales at Regjeringen innfører «et generelt vern mot forskjellsbehandling som ikke er saklig begrunnet…»

Regjering og Storting har nå fått et faktagrunnlag for å endre en grov urett mot landets seniorer. Rapporten fastslår at endringene ikke medfører økede kostnader. Seniorsaken forventer nå at aldersdiskriminering i norske lover blir fjernet.

Nedlegging av bankfilialer

Seniorsakens kommunikasjonssjef, Christin Engelstad, har reagert på det overgrep nedleggelsen av 57 bankfilialer kan føre til for landets seniorer. Les bare:

I dag (3. februar 2016) har vi hatt en hektisk dag i Seniorsaken! Eldre medlemmer og deres pårørende har ringt og uttrykt bekymring for konsekvensene av DNBs nedlegging av 57 filialer. Allerede i dag morges kontaktet vi Norges Bank og Finansdepartementet på vegne av våre medlemmer. Videre var det intervjuer med E24, TV2, Radio Norge, og dialog med Aftenposten, DN og Nrk som vi ikke vet utallet av ennå. Når Norges største bank skal legge ned halvparten av sine filialer i løpet av første halvår, er det dramatisk for mange. Nå tenker vi selvfølgelig først og fremst på de over 600 ansatte som mister jobbene sine. Men mange av våre medlemmer kommer også i en fortvilet situasjon. 1. januar trådde en ny finansforetakslov i kraft. Den pålegger bankene å tilby sine kunder mulighet for uttak og innskudd av kontanter etter kundenes forventniger og behov. (Loven sier: Bankers plikt til å håndtere kontanter: Finansforetaksloven lovfester en plikt for banker til å motta kontanter fra kundene og gjøre innskudd tilgjengelig for kundene i form av kontanter i samsvar med kundenes forventninger og behov. Bankene har frist til 1. januar 2017 med å oppfylle dette kravet.) Etter flere mailer til og fra Finansdepartementet forsto vi at vår tolkning av den nye loven som at disse behovene skulle tilfredsstilles i en bankfilial, var naive. Bankene kan tilby innskudd og uttak av kontanter der det er hensiktsmessig. Det vil for eksempel bety på Meny. Det samsvarer ikke med de eldres forventninger og behov. Vi har ikke problemer med å forstå kravene til bankenes omstilling. Men vårt samfunnsansvar er å ivareta de eldste av våre medlemmer som blir berørt av endringene. Det oppleves ikke like trygt for dem å ta ut penger mens de står i kø i kassa på Joker, som i banken. De har heller ikke kompetanse til å benytte DNBs meget gode tilbud om å kontakte dem på nett 24/7. Seniorsaken ber om at alle større institusjoner i Norge går inn for en omsorgsfull omlegging til det digitaliserte samfunnet. Det kan for eksempel bety at banktjenester i butikk ikke utføres i kassekøen, men slik det gjøres med tippingen. I en kasse for seg. På tampen av dagen mottar vi en telefon fra informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB som har lest våre kommentarer i pressen i dag. Han inviterer til et møte der vi kan snakke om utfordringene mange av våre medlemmer møter i hverdagen. Vi sier ja takk!

 

Noen spesielle fokussaker for Seniorsaken Frogner.

Nedenfor har vi listet opp noen områder som vi ønsker å følge opp i løpet av 2016. Vi har lyst til å være en av mange pådrivere for disse viktige sakene:

  • Sykehjem. Det vi mangler for sykehjem, er et sett av minimumskrav. Dette er et stort problem, og SS Frogner ønsker derfor å jobbe for å få etablert noen kriterier for behandling av beboerne.
  • Seniorrollen i arbeidslivet. Det er mye stygt som skjer når det nærmer seg pensjonstidspunktet. Det er en rekke arbeidsgivere som fjerner oppgaver når medarbeiderne har mindre enn et par-tre år til pensjonstidspunktet. (Nedbygging av verdighet, usynliggjøring og mobbing m.v.) Foreningen ønsker å være mest mulig aktive i media og være påvirker i forhold til SS sentralt.
  • Seniorombud for Oslo. Oslo har et Seniorombud. Ombudet er ukjent for de fleste. Vi vil jobbe for at ombudet blir kjent, aktuelt og relevant som et kraftsenter som kan ta affære mot de av kommunens organer som ikke følger egne regler.
  • Demensforskning. Dette er et aksellererende problem. Det forskes for lite, og vi i Seniorsaken Frogner ønsker å påvirke vår egen administrasjon og andre for å få prioritert dette høyest mulig.
  • FACEBOOK. Visste du at Seniorsak Oslo har oppnådd over 500 følgere på Facebook? Du er velkommen til å være med.

E-POSTADRESSER. Vi skriver dette med store bokstaver. Har du fått dette medlemsbrevet pr. post, men har e-mailadresse, oppfordrer vi deg til å gi beskjed om hva e-mailadressen er. Å sende informasjon pr. post er spesielt dyrt for oss. Dessuten tar det som regel for lang tid. Vi sender ut på billigste måte, og ombæring har derfor ikke høy prioritet i Posten. Ta kontakt eller send informasjon til Seniorsaken 22121890

 

Seniorsaken hjelper deg!

Trenger du hjelp til å sette opp et testament, en fremtidsfullmakt eller har andre juridiske spørsmål, kan du få hjelp av våre erfarne advokater. Som medlem tilbyr vi deg første konsultasjon gratis. Trenger du råd og hjelp når det offentlige svikter, kan du ringe vår SOS-telefon for råd og hjelp.

Lurer du på hva hvilke saker vi jobber med akkurat nå, kan du gå inn på våre nettsider www.seniorsaken.no eller Seniorsaken på Facebook. Du vil også motta våre nyhetsbrev i posten eller på mail om du gir oss din mailadresse.

Kontakt oss gjerne hvis du lurer på noe. Vårt sentralbord, tlf.nr. 22 12 18 90, er åpent mandag til torsdag fra kl. 10.00 til. 14.00. Du kan også sende en mail til oss på

post@seniorsaken.no

 

Verv dine venner til Seniorsaken!

Den som verver flest, kan nyte vår lille champage-bonus.

 

———————————————————————————————————–

Seniorsaken Frogner

Styremedlem Lasse Aarnæs          – 9005 5363      ljaa@frisurf.no

Styremedlem Ingegerd Espaas      – 9955 3992      iespas@online.no

Styremedlem Siri Kaufmann          – 9184 5490      siri.kaufmann@outlook.com

Styremedlem Kate Rodin               – 2241 5975      kate.rodin@ruter.no

Styremedlem Arne Bruusgaard     – 9201 2718      arne.bruusgaard@gmail.com

 

Seniorsakens hovedorganisasjon:

Generalsekretær Knut Christian Høvik    – 2212 1890  kch@seniorsaken.no

Kommunikasjonssjef Christin Engelstad – 9059 7554  info@seniorsaken.no