Lev livet – livet ut!

Slik lyder slagordet for Stiftelsen Livsglede for Eldre som ble opprettet i 2006 av sykepleierstudenter. De så behovet for å skape mer aktivitet og glede i eldreomsorgen, at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. At de skal få oppleve en glad alderdom.

I Harstad kommune er det nå ansatt en livsgledekonsulent, Katrine Edvardsen, som leder for prosjektet Livsgledesykehjem på Bergsodden og Stangnes. Det skal jobbes systematisk med å skape et meningsfullt innhold i beboernes hverdag. For å bli sertifisert som Livsgledsykehjem, må visse kriterier oppfylles, ni livsgledekriterier som sier noe om hvordan sykehjemmene kan ivareta den enkelte beboers sosiale, kulturelle og åndelige behov. Sertifiseringsordningen kan knyttes til lover og forskrifter, blant annet Verdighetsgarantien og Kvalitetsforskriften.

Erfaringer fra sykehjem som er blitt sertifisert som livsgledesykehjem, viser at arbeidsmiljøet er blitt bedre, og at sykefraværet har gått ned.

Onsdag 9. mars stiller Katrine Edvardsen på Seniorsakens årsmøte og orienterer om prosjektet Livsgledesykehjem i Harstad kommune. Et spennende konsept som burde være av interesse for oss alle. Seniorsaken ønsker både medlemmer og andre interesserte velkommen til årsmøtet som innledes med Katrine Edvardsens orientering.

Ruth Haugland
Leder Seniorsaken Harstad