Lederskifte i Seniorsaken Østfold

Innlegg 4.3.16 i Sarpsborg Arbeiderblad, 5.3.16 i Halden Arbeiderblad, 9.3.16 i Fredrikstad Blad, Byavisa Fredrikstad og Byavisa Moss.

Finn Åsmund Johnsbråten (77) er utnevnt til leder i Seniorsaken Østfold. Han overtar ledervervet etter Arne Vestergaard Larsen som har vært leder de siste 4 år. Den nye lederen er pensjonist og bosatt i Fredrikstad. I sitt yrkesaktive liv har han blant annet hatt ulike lederstillinger i Volvo Norge AS.

Seniorsaken Østfold arbeider for seniorenes økonomi, rettigheter i arbeidslivet og verdig eldreomsorg. Samtidig engasjerer foreningen seg i samfunnsaktuelle spørsmål. Foreningen har vel 900 medlemmer. Foreningen som opprinnelig var en Sarpsborg-forening, har etter hvert fått hele Østfold som ansvarsområde.

Utfordringer for den nye lederen blir å holde kontakt med og betjene medlemmer i hele Østfold, arbeide med rekruttering og fornyelse av medlemsmassen og etablere kontakt med uavhengige pensjonistforeninger i Østfold med sikte på samarbeid om felles interesser.

Kontakt
Finn Åsmund Johnsbråten
Mob: 911 49 778