Kriminalitet mot eldre!

Tatt inn i Moss Avis 05.09.16, Fredrikstad Blad og Demokraten 08.09.16

Temamøte i Seniorsaken 01.09.2016

Seniorsaken Østfold avholdt temamøte i Glenghuset i Sarpsborg torsdag den 1. september. Hovedtema denne gang var «Svindel og annen kriminalitet mot eldre». Foredragsholder var politistasjonssjef Kjetil Lunde.

Møtet ble åpnet ved at lederen orienterte om aktuelle saker i foreningen. Han understreket betydningen av at Seniorsaken nå har fått Marvin Wiseth som ny styreleder, en velkjent politiker og næringslivsmann, flerårig populær ordfører i Trondheim.

Kjetil Lunde åpnet sitt foredrag ved å fortelle om østfoldinnbyggernes generelle trygghetsopplevelse!

Det oppleves som trygt å bo i Østfold. Ni av ti østfoldinger sier de føler seg trygge der de bor. Samtidig sier like mange at politiet bidrar til å skape trygghet, og at de opprettholder ro og orden. En del færre opplever at politiet evner å være til stede når det skjer noe.

Når det gjelder kriminalitet de eldre er spesielt utsatt for, har dette sammenheng med at de eldre oppfattes som lite oppmerksomme, «lettlurte», og at de har færre handlingsmuligheter enn andre grupper.

Kriminalitet foregår som regel ved at kriminelle aktører oppsøker «ofre», enten hjemme eller i institusjoner under påskudd av at de ønsker å hjelpe eller tilby tjenester, eller at de selv trenger hjelp.

Trenden de siste 5 år viser en betydelig reduksjon av ran, mens omfanget av bedragerier har økt. Bedragerier på internett er økende og er en betydelig risiko for de som ikke er oppmerksomme og kritiske til tilbud om raske muligheter til «store» penger.

Kjetil Lunde ville ikke gi noen facit på hvordan de eldre kan gardere seg, men kom likevel med noen råd:

Vær oppmerksom og kritisk i alle sammenhenger – Ikke la deg styre av snillhetsholdninger- Ikke gjør det lett for de kriminelle ved å la verdisaker ligge synbare – Ikke slipp fremmede inn over din egen dørstokk – responder aldri på tilbud på internett som synes for gode til å være sant – beskytt pinkoden din – pass på lommeboka.

Etter Kjetil Lundes engasjerende foredrag var det tid for spørsmål og svar. Dialogen viste at det var stor interesse for de temaer som var belyst. Stor takk til Kjetil Lunde for et utmerket foredrag, og til tilhørerne for oppmerksomhet og engasjement.

Neste møte i Seniorsaken Østfold finner sted på Holmen Eldresenter i Fredrikstad den 6.oktober. Foredragsholder er Astrid Nøkleby Heiberg. «Flere år – flere muligheter!»

03.09.2016 Seniorsaken Østfold

Finn Åsmund Johnsbråten, Leder.