Jobbe litt, mye eller ingenting?

Er du fortsatt i jobb og begynner å nærme deg pensjonsalder, men ønsker likevel å være tilknyttet arbeidslivet på heltid eller deltid? Da bør du være tidlig ute med å lufte dette for lederen din før prosessen med å erstatte deg er i gang. Da har du allerede «sluttet» i sjefens hode.

Før du ber om samtalen med sjefen, bør du tenke over hva er det som er viktig for deg. Er det å fortsette å jobbe som nå, eller ønsker du færre timer, mere frihet eller andre endringer i arbeidsforholdet? Ikke vær så fleksibel at du plutselig har mistet den friheten du nå kan få..

Om du vil finne på noe helt annet, kan du bruke venner og familie som sparringspartnere før du bestemmer deg. De har lettere for å se dine styrker og svakheter enn du selv har.

Det er ulike fordeler ved å jobbe etter pensjonsalder. For mange er det viktig å opprettholde den levestandarden de har. Særlig for kvinner som har jobbet deltid eller vært hjemme mens barna var små, kan det å stå i arbeid gi en bedre pensjonstilværelse.

I tillegg til bedre økonomi kan det være bra for oss å opprettholde et aktivt liv med sosial omgang og utfordrende oppgaver. For mange har kollegaene vært blant de nærmeste vennene gjennom mange år. Mange blir også overrasket over at all friheten man får, kan virke passiviserende. Særlig menn blir ofte deprimert det første året etter at de blir pensjonister.

Selv om vi hører mest om at vi har gått ut på dato etter fylte 50, kan eldre være attraktive nettopp på grunn av sin alder og erfaring. De har god innflytelse på arbeidsmiljøet og er oftest meget lojale. En annen fordel er at mange eldre har bortimot null fravær. De er ferdig med småbarn og har høy arbeidsmoral.

Det fins undersøkelser som viser at holdningene til eldre ansatte blant sjefer blir mer og mer positive. Likevel ser vi at holdningene ikke ennå blir etterfulgt av handlinger.

Når noen sier eldre vil «klamre» seg fast til jobben og stå i veien for yngre krefter, er dette bare tull. Du mister ikke selvinnsikten eller evnen til å vurdere egen innsats og mestring ved fylte 70. Mennesker går ikke ut på dato!

Lykke til, hilsen Christin