Ikke en lønn å leve av

Innlegg i VG  06.05.16 og i Hordaland 10.05.16Grupper av de streikende hotellmedarbeiderne har en månedslønn på kr. 24 000, en lønn som streikelederne har omtalt som en lønn de ikke kan leve av.

Det er ingen god lønn, og den burde ha vært langt bedre for disse gruppene. Men det finnes grupper i samfunnet som må klare seg med langt mindre månedslønn – og det er pensjonistgrupper. Mange har utbetalt kr. 15 000 – 20 000 pr. måned, og gifte/samboende klarer seg veldig godt.

Enslige har det verre – med samme faste utgifter som ektepar/samboende, men med bare en inntekt! Minstepensjon for enslige er kr. 175 000 pr. år – kr. 14 583 pr. mnd. Det er ikke registrert at brød, smør, ost, strøm, telefon og husleie er billigere for disse menneskene enn for andre. Det er grunner til at flere og flere minstepensjonister ikke får pensjonen til å strekke til – det er ikke nok penger til hus, mat, helse og faste utgifter pr. måned! Men det bekymrer ikke landets statsminister, regjering og storting, som er langt mer opptatt av å bruke store summer rundt i verden enn å tenke på sine egne.

Minstepensjonen på kr. 175 000 er kr. 41 000 mindre pr. år enn EUs fattigdomsgrense i 2014. Mer enn 50 000 nordmenn lever på en pensjon som var kr. 41 000 under EUs fattigdomsgrense i 2014!

Landets styrende politikere  burde ikke bare ha dårlig samvittighet, de burde være både skamfulle og flaue! Politikernes syn på pensjonister fremgår også klart mht. pensjonistenes årlige «lønnsoppgjør», som Stortinget har vedtatt skal ligge 0,75% under vanlig lønnsutvikling.

Dvs. at pensjoner som i utgangspunktet er dårlige, blir enda dårligere. Landets politikere viser med det at pensjonister som har jobbet, slitt og bidratt til å bygge opp dagens velferdsamfunn, ikke skal ha samme økonomiske vilkår som andre.

Odd Himle
lokallagsleder Seniorsaken