Høring om matomsorg

Mat og måltider for eldre er en viktig del av den kommunale omsorgstjenestens oppdrag, både i sykehjem og hjemmetjeneste. Måltidene skal representere mer enn inntak av næring. Slik innledes representantforslaget fra en gruppe stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet.

Seniorsaken deltok i går på en åpen høring på Stortinget, og dette ble fremmet muntlig. I tillegg var det sendt inn et notat i forkant av høringen.

Når vi har lett etter tall for situasjonen for matomsorg, er det vanskelig å finne godt nok underlag til å være på trygg grunn. Det refereres ofte til en undersøkelse fra Helsedirektoratet fra 2009 der det står at mellom 20-60 prosent av eldre i kommunenes omsorg enten er underernært eller er i risikosonen.

Seniorsaken mener at tallene er for gamle og spriket for stort.

I Danmark regnes 20 prosent av eldre pleietrengende som underernærte, mens 50 prosent av pleietrengende opplever vekttap over en periode på 6 – 12 måneder. Om vi antar at den første gruppen har medisinske årsaker for sin situasjon, tror vi at det i den andre gruppen med riktige grep er mulig å endre den uønskede utviklingen.

Forskning har vist at deltakelse i tilberedelsen av måltider og en trivelig sosial ramme/samspising fører til større matinntak. Når det er kjent at eldre spiser veldig sunt, men altfor lite, bør det ikke bare fokuseres på maten, men også på spisesituasjonen. Seniorsaken kaller dette trivselsomsorg.

Men om det ensidig fokuseres på mat og måltider, tror vi man går glipp av andre viktige aspekter ved situasjonen rundt underernæring og uønsket vekttap.

Leder av vår Ressursgruppe for helse og omsorg, Thomas Bøhmer, overlege i klinisk ernæring, mener fysisk og sosial aktivitet bidrar til økt appetitt og generelt bedre livskvalitet.
Per Nygaard-Østby, spesialist i periodonti og deltaker i ressursgruppen, vil også trekke frem tannhelse blant de eldre. Mange eldre klarer ikke å spise uansett hvor fristende maten er. De eldres tannhelse er forsømt. Han ber om en rask endring i kompetansenivået i eldreomsorgen.

I statsbudsjettet for 2017 har vi bedt om at matomsorg, aktivitet og tannhelse behandles samlet.

Seniorsaken støtter forslaget til stortingsrepresentantene Tove Karoline Knutsen, Torgeir Micaelsen, Ingvild Kjerkol, Ruth Grung og Freddy de Ruiter om å be regjeringen legge fram en helhetlig nasjonal strategi for godt kosthold og sunn ernæring hos eldre som mottar tjenester i sykehjem og hjemmetjeneste med forslag til konkrete, målrettede tiltak. I tillegg er vi enig i behovet for å skaffe en oversikt over ernæringsstatus hos eldre som mottar kommunale omsorgstjenester, for herigjennom å kunne motvirke underernæring og feilernæring hos denne gruppen.

Høringsnotat: Dokument 8:83 S (2015-2016)