Gratulerer!

Leder for Seniorsakens ressursgruppe helse og omsorg og nestleder i sentralstyret, proff em. Thomas Bøhmer, fyller 80 år i dag.

Jubilanten er seksjonsoverlege ved ernæringslaboratoriet ved Aker sykehus og veileder også stipendiater.
Bøhmer avla medisinske embetseksamen ved UiO i 1960 og tok doktorgrad i 1969. Hans karriere innen medisin er lang og omfatter blant annet Rikshospitalet, Krohgstøtten sykehus og Ullevål sykehus.
Bøhmer har også arbeidet i Thorsby i Sverige og Al Bahah i Saudi-Arabia. Han har vært stipendiat ved Cardiovascular Institute i San Fransisco og visiting professor ved Pasteur-institutet i Lille i Frankrike.

I perioden 2001 – 2006 var Bøhmer professor II i klinisk ernæring ved OUS.

Nå er jubilanten medlem av American College of Nutrition.

Vi ønsker Thomas Bøhmer en flott feiring!