Eva (71) flytter to kilometer for å få en bedre alderdom

Seniorsakens administrasjonsekretær deler sine tanker om å flytte fra Oslo til Bærum for å sikre seg et godt liv når hun blir eldre.

Hvilken kommune man bor i har mye å si når man blir pleietrengende. Eva Henschien (71) i Seniorsaken planlegger å flytte to kilometer for å få en bedre alderdom.

Hun er enke og begge døtrene bor i utlandet. Dermed er hun avhengig av gode kommunale tjenester den dagen helsa skranter.

– Jeg har tenkt meg nøye om og kommet fram til at det beste er å flytte til en kommune der jeg er sikker på å få god pleie og omsorg, sier Eva Henschien.

I dag bor hun i en leilighet på Røa i Oslo. Hovedstaden er bare den 338. beste kommunen å bli gammel i, skal vi tro Kommunebarometeret for 2015 som er laget av Kommunal Rapport.

Planen er derfor å flytte to kilometer over kommunegrensa til Bærum, som ifølge Kommunebarometeret er den 157. beste kommunen å bli gammel i – 181 plasser over Oslo.

Les resten av artikkelen Publisert i TV2 2. januar av Kenneth Fossheim