En seier for Seniorsakens medlemmer og alle andre seniorer!

Seniorsaken har sine ord i behold. Det medfører ikke kostnader å inkludere alder i et diskrimineringsforbud.
Osloeconomics kom denne uken med sin rapport om de økonomiske konsekvensene ved å inkludere alder i en ny likestillings- og diskrimineringslov. Interesserte kan lese rapporten ved å taste seg inn på følgende adresse: www.regjeringen.no/…/samfunnsokonomisk-analyse-aldersdiskri…
Seniorsaken har ved tre ulike anledninger argumentert sterkt for at også alder utenfor arbeidslivet skal inkluderes i diskrimineringsforbudet. Nå har Regjeringen og Stortinget ingen unnskyldning for å utelate vern mot aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet når loven vedtas. Rapporten anbefaler at Regjeringen innfører «et generelt vern mot forskjellsbehandling som ikke er saklig begrunnet, og der det i tillegg gis særskilte unntak. Unntakene må være i tråd med unntaksadgangen etter EU-direktivforslaget KOM 2008:426.» I rapporten anbefales regjeringen å sørge for at man går igjennom alle lovfestede aldersgrenser for å vurdere om de er saklige, nødvendige og forholdsmessige slik EU-direktivet stipulerer. Dette er i tråd med de råd Seniorsaken kom med i sin høringsuttalelse til lovforslaget.