En hektisk uke i Seniorsaken!

Fredag skal vi møte den nye arbeidsministeren, Anniken Hauglie, og i dag leverer vi høringssvar til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet angående forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov.

Vi mener selvfølgelig at diskriminering av eldre er uakseptabelt! Også utenfor arbeidlivet. Vi har spurt om seniorenes mening på vår Facebook-side. Bli med i debatten der.

Høringssvaret blir lagt ut i sin helhet her på vår nettside under Ressursgrupper og høringer.