Dropper løfte fra tidligere statsråd

Regjeringen ser bort fra daværende statsråd Erikssons løfte ved trygdeoppgjøret 2015 om å komme med en skisse til endring av reguleringen av pensjonene ved fare for nedgang i kjøpekraft for pensjonistene. Statsråd Anniken Hauglie gir beskjed om at regjeringen opprettholder akkurat samme system som tidligere.
Det er riktig at gifte og samboende pensjonister i 2016 får en justering av pensjonene som på årsbasis betyr 4 000 kroner, men innføringen skjer først til høsten slik at virkningen blir mye mindre i 2016. Det er også riktig at minstepensjonistene fikk en økning av pensjonen i 2016. Det er vi glade for.
Det statsråd Hauglie ikke forteller er at nedskrivningen av pensjoner over tid betyr vesentlig svekkelse av kjøpekraften. Ved underreguleringen med 0,75 prosent nedskrives også pensjonsgrunnlaget for neste års pensjonsjustering. Det betyr at vi får en nedskrivning av kjøpekraften over tid som er betydelig, ikke bare sammenlignet med lønnsutviklingen, men også sammenlignet med inflasjonen. Pensjonistene mister kjøpekraft! Dette kan vi ikke akseptere, og vi vil fortsette å kjempe for pensjonsrettighetene.