DNB legger ned

Eldre medlemmer og deres pårørende har ringt og uttrykt bekymring for konsekvensene av DNBs nedlegging av 57 filialer. Allerede i dag morges kontaktet vi Norges Bank og Finansdepartementet på vegne av våre medlemmer. Videre var det intervjuer med E24, TV2, Radio Norge, og dialog med Aftenposten, DN og Nrk som vi ikke vet utfallet av ennå. Når Norges største bank skal legge ned halvparten av sine filialer i løpet av første halvår, er det dramatisk for mange. Nå tenker vi selvfølgelig først og fremst på de over 600 ansatte som mister jobbene sine. Men mange av våre medlemmer kommer også i en fortvilet situasjon. 1. januar trådde en ny finansforetakslov i kraft. Den pålegger bankene å tilby sine kunder mulighet for uttak og innskudd av kontanter etter kundenes forventninger og behov. (Loven sier: Bankers plikt til å håndtere kontanter: Finansforetaksloven lovfester en plikt for banker til å motta kontanter fra kundene og gjøre innskudd tilgjengelig for kundene i form av kontanter i samsvar med kundenes forventninger og behov. Bankene har frist til 1. januar 2017 med å oppfylle dette kravet.) Etter flere mailer til og fra Finansdepartementet forsto vi at vår tolkning av den nye loven som at disse behovene skulle tilfredsstilles i en bankfilial, var naiv. Bankene kan tilby innskudd og uttak av kontanter der det er hensiktsmessig. Det vil for eksempel bety på Meny. Det samsvarer ikke med de eldres forventninger og behov. Vi har ikke problemer med å forstå kravene til bankenes omstilling. Men vårt samfunnsansvar er å ivareta de eldste av våre medlemmer som blir berørt av endringene. Det oppleves ikke like trygt for dem å ta ut penger mens de står i kø i kassa på Joker som i banken. De har heller ikke kompetanse til å benytte DNBs meget gode tilbud om å kontakte dem på nett 24/7. Seniorsaken ber om at alle større institusjoner i Norge går inn for en omsorgsfull omlegging til det digitaliserte samfunnet. Det kan for eksempel bety at banktjenester i butikk ikke utføres i kassekøen, men slik det gjøres med tippingen. I en kasse for seg. På tampen av dagen mottar vi en telefon fra informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB som har lest våre kommentarer i pressen i dag. Han inviterer til et møte der vi kan snakke om utfordringene mange av våre medlemmer møter i hverdagen. Vi sier ja takk!