Det handler om ledelse

Nordre Aker budstikke 31. august 2016


I et intervju i Nordre Aker Budstikke denne uken stilte vi blant annet følgende spørsmål: Seniorsaken mener at mange av problemene i eldreomsorgen på sykehjem, i hjemmetjenesten og på andre områder må dreie seg om dårlig ledelse. Ledere som ikke klarer å prioritere eller organisere. Hvorfor snakker ingen politikere om lederskap i eldreomsorgen? Ledere som tar ansvar for å ha nok folk på jobb. Som har ansatte som har nødvendige språkkunnskaper osv. osv. De kan jo ikke føle at de strekker til. Men er det ok?