Dagsavisen

I det norske samfunnet pågår en digital revolusjon for fullt. Fra og med pensjonsutbetalingene 20. april vil alle som ikke har reservert seg, få sine pensjoner behandlet digitalt. Det er bare de pensjonistene som aldri har vært på Altinn, som fortsatt vil få informasjon om pensjonsutbetalingen i posten. Dagsavisen ville gjerne vite hva Seniorsaken mente om saken. Og vi svarer som vi nå gjør hver gang vi blir spurt om konsekvenser av den digitale omleggingen; vi forstår at utviklingen går fremover og at vi må tilpasse oss i takt med samfunnet. Men vi forventer at særlig offentlig sektor tar hensyn de alle som ikke har tilgang til nett og derfor legger opp til en omsorgsfull omlegging.