Budsjettid

Notat sendt Stavanger Aftenblad okt. 2016

 Tid for budsjett 2017! Vi er glade for at leder av Utvalg for levekår, Kåre Reiten, i SA den 19. oktober går inn for ikke å svekke sykehjemmene mer enn de allerede er på grunn av de årlige nedskjæringene. For å få dette til, vil han utsette åpningen av Lervig nye sykehjem. Vil han samtidig legge ned Våland, Mosheim og St. Petri ? Da kan det bli en kritisk økning i antall borgere som venter på en plass på sykehjem, og en stor omsorgsbyrde (hvis vi våger å ta det ordet i vår munn) som legges på pårørende. Kan politikerne forsvare det uten samtidig å gjøre endringer i hjemmetjenestene?

Hvis enda flere med store pleie og omsorgsbehov skal bo hjemme, må hjemmetjenestene endres drastisk: Det må bli et krav at hver mottaker i behov av hjemmesykepleie har en ansvarlig sykepleier som kommer regelmessig hjem til pasienten, snakker med ham eller henne og deres nærmeste pårørende, følger opp og er tilgjengelig for pasienten eller pårørende slik at de representerer trygghet og kontinuitet. Det samme gjelder for eldre som bare mottar praktiske hjemmetjenester, men vi antar at kontaktpersonen ikke trenger å være sykepleier eller ha tilsvarende kompetanse. Trygghetsbehovet for brukeren er det samme.

Det bør også være mulighet for korttidsplass etter behov, og som ikke bare er oppbevaring for å spare pårørende en stund. Det bør være et opphold med aktiv sjekk av helsetilstand, medisiner og funksjon, og aktiv og tilpasset behandling, pleie og rehabilitering av kompetent personell. I dag vet vi at mange korttidsopphold er mer en oppbevaring for å gi slitne pårørende et pusterom.

Vi spør også: Må man ha lange utredningsperioder og forsøk i vår kommune for å sette i verk endringer som er gjennomprøvd og innført med hell i andre kommuner og land?

Seniorsaken Rogaland/ Stavanger
Aud K. Knutsen , styremedlem