Budsjett 2017 – grunner til glede, grunner til spørsmål

I Stavanger Aftenblad fredag 25.11.16 kommer flertallet i bystyrets fasit for bruk av fellesskapets penger i 2017. Her er det flere ting å glede seg over. Først at skolene i Stavanger slipper nok en nedskjæring, men blir, hvis vi forstår det rett, tildelt friske midler til drift. 112 mill. fordelt over 4 år (2017-2020) skulle bety 28 mill. pr år fordelt på flere ulike funksjoner innenfor skolefeltet. Vår vurdering er: Ikke mye på hver, men langt bedre enn den nedskjæringen også skolen har vært utsatt for de siste årene.

Fem millioner til driftsbudsjettet for levekår. Hva disse skal brukes til, sies det ikke noe om. La oss håpe de skal brukes til å bedre hjemmetjenester siden sykehjemmene omtales for seg med 1.5 mill. Vi håper pr. år. Fordelt på 17 sykehjem (10 kommunale og 7 privat drevet) blir det likevel ikke mye på hver. Men det er i alle fall ikke nedskjæring slik vi har opplevd i flere år nå. Vi håper på en varig endret kurs.

At bystyret fortatt går inn for å bruke store midler på Folkebad i Jåttåvågen når økonomien i kommunen er usikker, og skole, eldreomsorg, og andre helse og omsorgstjenester er bunnskrapt etter mange års tøffe nedskjæringer, er vanskelig å skjønne. Hvor mye bystyret er enige om å sette av til prosjektering, sies det ikke noe om. Men brukes millioner på dette i 2017 til prosjektering, forplikter det jo å bevilge atskillig større beløp i kommende år, med ditto nedskjæringer igjen i skole, helse og omsorg, eller la prosjekteringskostnadene bli en utgiftspost til ingen nytte. Det kaller vi sløsing med felles midler. Blir det noe av, skal det også drives. Hva blir den kostnaden? Hvorfor ikke la Folkebadet vente til kommunen igjen kan skilte med en god og voksende økonomi? Vi stiller også spørsmål ved 20 mill hvert år til sykkelsatsing – men her vet vi for lite om hva de skal brukes til.

Seniorsaken Rogaland/ Stavanger

Elsa Kristiansen, leder