Bedre eller bare billigere?

Gjennom flere år har lovfestet rett til sykehjemsplass vært Seniorsakens fremste kampsak. Nå har vi vunnet denne kampen, men bør vi se på konsekvensene av retten? Fins det alternative løsninger som ivaretar de eldres omsorgsbehov bedre? Er det mangel på omsorgsalternativer og ikke sykehjemsplasser kommunene trenger?

Det mener Einar Hodland, seniorrådgiver i Ressursenter for omstilling i kommunene. En rådgivningstjeneste vi for øvrig har stilt oss meget kritiske til ved flere anledninger. Men det er alltid verdt å lytte til nye meninger, særlig de som ikke nødvendigvis er i overenstemmelse med egne.

I Kommunal- rapport skriver han blant annet: -Det er en norsk særhet å forherlige institusjonsomsorgen. Vi har allerede et tydelig lovkrav om at tjenesten skal være forsvarlig, noe som innebærer at det er en selvfølge at om det bare er langtidsplass i sykehjem som er forsvarlig, ja, så må kommunen tildele slik plass.

Videre sier Hodland at; Det har ofte manglet alternativer for alle dem som ikke klarer seg med tjenester i opprinnelig hjem, og som derfor trenger noe imellom dette og heldøgns pleietjenester.

Til slutt stiller seniorrådgiveren oss et utfordrende spørsmål: Hvordan skal vi skru sammen tjenestene våre på en måte som gjør at bestemor får være mesteren i eget liv helt til det ikke finnes noe mer å mestre i hennes liv?

Hodlands tanker er til ettertanke og bør lede til en debatt. Men vi vil gjerne understreke at kostnaden for omsorg og pleie utenfor sykehjem må finansieres på lik linje sykehjem og ikke veltes over på de eldre. Slik er det ikke i dag.

 

http://kommunal-rapport.no/meninger/debatt/2016/09/retten-til-sykehjemsplass-struper-kommunenes-frihet