Barselspermisjon til besteforeldre

Vi vet at uten besteforeldre «stopper» Norge. Men at de skal steppe inn for nybakte mødre i barselpermisjon for at disse skal komme raskere tilbake i jobb, virker som et dårlig forslag for alle. Det er Høyres likestillingsutvalg som har lansert det kontroversielle forslaget.

Våre medlemmer reagerer kraftig på forslaget. Først og fremst siden det er godt kjent hvor viktig tilknytningen mellom barn og foreldre er i den første tiden. Men det sier også noe om holdningene til besteforeldres betydning i arbeidslivet. Aldri har besteforeldre stilt opp så mye som nå. Men barselpermisjonen mener vi er for mor og far. De bør kunne ivareta barnet sitt den første tiden uten ekstra hjelp så lenge alle er friske og raske.

Det var vårt svar da Radio Norge ringte for å få vårt syn på saken.