Astrid Nøklebye Heiberg. En reise gjennom forvandlingens 10-år

Møtereferat 061016 – tatt inn i Fredrikstad Blad 10.10.2016, i Sarpsborg Arbeiderblad 10.10.2016 og i Byavisa Moss 12.10.2016, Indre Smaalenene 22.10.2016

Seniorsaken Østfold arrangerte temamøte med fullt hus i +huset på Holmen Eldresenter torsdag 6. oktober. Foredragsholder var Astrid Nøklebye Heiberg, seniorrådgiver i Høyre. Hun er kjent som nestoren blant norske seniorpolitikere. I en alder av 80 stiller hun nå som kandidat for en plass på Stortinget!

I sitt arbeid i Helse- og omsorgsdepartementet arbeidet hun med regjeringens seniorstrategi. Hennes sluttdokument «Flere år – flere muligheter» lå til grunn for hennes foredrag.

Hun tok oss med på en spennende reise gjennom noen ganske få 10-år hvor vårt samfunn har gjennomgått en nærmest total forvandling. Det hele begynte i 60-årene og faller sammen med en teknologiutvikling som begynte å ta fart og som senere bare har økt.

Kvinnene var i hovedsak «hjemmeværende» husmødre. Bare unntaksvis var kvinner med barn ute i arbeidslivet. Dette endret seg hurtig, og i løpet av noen få 10-år var de fleste i arbeid – en radikal endring!

Dette var gjort mulig ved utvikling av velferdssystemer og teknologi som forenklet arbeidet. Bilsalget ble frigitt, mobiliteten økte. Alle fikk etter hvert vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, dypfrysere og andre husholdningsmaskiner. Og så fikk vi TV.

I de få 10-årene vi snakker om, har vi utviklet et tilsynelatende solid og bærekraftig velferdssystem. Et velferdssystem det er fort gjort å ta for gitt, men bærekraften står nå foran alvorlige utfordringer.

Foredragsholderen viste hvordan sammensetningen av befolkningen hurtig vil endre seg. Vi lever lengre, og den eldre del av befolkningen øker. Vi står ikke foran en «eldrebølge». Det er en tsunami som vil velte inn over oss. Pensjonistene vil etter hvert bli den største gruppen.

Det vil uansett bli vanskelig å opprettholde velferdsgoder på dagens nivå. Det er regjeringens strategi at flere eldre må stå lengre i jobb og bidra med sine skjerv i velferdskassen og ikke belaste den. Vi kommer ikke til å ha råd til å opprettholde dagens faktiske gjennomsnittlige pensjonsalder på 63 år.

Regjeringen peker ut en vei – næringslivet går stikk motsatt vei og skyfler ut 60-åringene med sluttpakker som aldri før. Dette er et kjempedilemma. Regjeringens strategi får ikke troverdighet uten at næringslivet spiller på lag!

Det er røster som hevder at dagens pensjonister «har det for bra»! Om dagens pensjonister har det bra, så er det fordi de har betalt sine trygdeavgifter og pensjonspremier gjennom et yrkesliv som kan ha vart i 40 til 50 år. Dagens pensjonister har det så bra som fortjent!

De som ikke har det så bra, er minstepensjonistene. En stor del av disse er kvinner som har vært hjemmeværende, og som aldri kom seg ut i lønnet arbeid.

Utfordringene for det norske velferdssystemet står i kø. Det må arbeides med å få folk flest til å kjenne og forstå disse utfordringene. Det må samtidig arbeides med holdninger og forventninger, og at arbeidstagernes kunnskap og kompetanse kan holde tritt med den teknologiske utvikling.

Vi takker Astrid Nøklebye Heiberg for et spennende og engasjerende foredrag. Samtidig takker vi +huset for god tilrettelegging, og ikke minst takker vi alle fremmøtte for deres aktive deltagelse. Håper alle hadde det hyggelig!

Vårt neste temamøte finner sted i Glenghuset i Sarpsborg torsdag 3. november 2016 kl 12.00. Temaet vil være «Fra hus til leilighet – flytte eller ikke?»

SENIORSAKEN ØSTFOLD
Finn Åsmund Johnsbråten, leder