I samme øyeblikk som drøftingene mellom pensjonistorganisasjonene og Regjerningen var avsluttet, ble generalsekretær Knut Chr. Høvik oppringt av P4. Dessverre var det bare dårlige nyheter for pensjoistene Høvik kunne overbringe. Men kampen mot underreguleringen fortsetter!