Ukeslutt 26.02.16

I media.

Denne uken var det NRK Østfold som tok kontakt og ville vite hva vi syns om at varaordføreren på Hvaler ga en meget anselig del av lønnen sin for å gi de eldre transport til eldresenteret. Det var ikke vanskelig å være kilde i denne saken.